Dalende WW en nijpend tekort aan zorgpersoneel

In februari nam in Drenthe het aantal WW-uitkeringen af. Ook in voorgaande jaren begon in februari het dalen van de WW richting de zomer als gevolg van seizoenswerkgelegenheid. Daarnaast zorgden de versoepelingen van de coronamaatregelen voor aantrekkende werkgelegenheid in horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel. In de zorg bleef de vraag naar personeel onverminderd groot. UWV werkt samen met partners aan zij-instroom van werkzoekenden om de tekorten te verminderen.

Minder WW-uitkeringen in februari

Eind februari telde Drenthe 5.626 WW-uitkeringen. Dat is 2,2% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 172 uitkeringen (-3,0%) ten opzichte van vorige maand. In vrijwel alle sectoren nam de WW af. Ook is er door de afgekondigde versoepelingen eind februari meer werkgelegenheid ontstaan in onder andere de horeca, cultuursector, contactberoepen en niet-essentiële winkels. Dit droeg bij aan de daling van de WW in deze sectoren. Eind februari 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-31,9%).

Grote tekorten aan zorgpersoneel

Deze week is het de Ontdekdezorg-week. In de periode van 14 tot 19 maart organiseren regionale werkgeversorganisaties activiteiten om mensen kennis te laten maken met het werken in zorg en welzijn. En dat is hard nodig: de vraag naar zorgpersoneel is erg groot. In het kader van de aandacht voor de zorg, brengt UWV vandaag de Barometer Zorg uit. Deze beschrijft de ontwikkelingen binnen de zorgsector.

De afgelopen jaren daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg gestaag. In de arbeidsmarktregio Drenthe lag het aantal WW-uitkeringen aan personeel met een zorgberoep eind 2021 bijna een kwart (22%) lager dan eind 2020. In diezelfde periode nam het aantal openstaande vacatures juist toe met 41%. Door de afname aan beschikbaar personeel en het toenemend aantal openstaande vacatures, zijn de tekorten in de zorg alleen maar groter geworden. In Drenthe geldt vooral voor artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden (ig) en psychologen dat er veel meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Maar ook in andere zorgberoepen is er meer vraag dan dat er beschikbaar personeel is. UWV werkt samen met partners aan het verminderen van deze tekorten door onder andere zij-instroom.

UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt Zorgberoepen 2021 Q4

Wervingscampagne Ligt je hart in de zorg?

‘Ligt je hart in de zorg?’ was de aanhef van de flyer die van november 2021 tot maart van dit jaar naar werkzoekenden in de regio Zuid-Oost en Zuid-West-Drenthe is verstuurd. Aanleiding was de toenemende vraag naar medewerkers in de zorg. In september 2021 zijn het Drenthe College, diverse werkgevers in de zorg en UWV bij elkaar gekomen om na te gaan hoe zij zij-instromers in de zorg kunnen werven en goed kunnen voorbereiden op een switch in hun loopbaan. Via een voorschakeltraject van drie maanden waarbij de deelnemers 16 u/w stage lopen bij een zorginstelling en 1 dagdeel per week een opleiding zorgassistent volgen, worden ze voorbereid op ADL-werkzaamheden (algemene dagelijkse levensverrichting). Na het met succes afronden van dit voorschakeltraject, gaan de deelnemers in de maanden juli en augustus aan het werk in de zorg en starten ze in september 2022 met een BBL-opleiding verzorgende.
Op 7 maart jl. was er een informatieavond waar 8 zorginstellingen zich hebben gepresenteerd en met de kandidaten hebben kunnen speeddaten. Inmiddels zijn er vervolggesprekken gepland zodat duidelijk wordt wie in april bij welke instelling kan starten met de stage en opleiding.

Afname WW in Nederland

Eind februari telde Nederland 187.610 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 192.951 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 5.341 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,8%). Een jaar eerder telde Nederland 286.059 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 98.449 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34,4%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In februari nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 6.231 WW-uitkeringen; 2,0% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 33,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in februari met 3,9% af tot 7.331. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 34,5%.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord