Plan Kindcentrum Wolfsbos ter inzage

Hoogeveen – De gebouwen van twee scholen (OBS de Goudvink en PCBS de Krullevaar) worden vervangen door één nieuw gebouw waar ook kinderopvang Spelerwijs een plek krijgt. Dit wordt gerealiseerd in de wijk Wolfsbos.

De oude gebouwen die er staan worden gesloopt, behalve het gebouw van Odd Fellows. Het nieuwe bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Voorlopig ontwerp

De afgelopen periode is er druk gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Wolfsbos en van de directe omgeving. Samen met de architect (Van Hoogevest Architecten), gemeente en gebruikers is een voorlopig ontwerp tot stand gekomen. De belangen van buurtbewoners en omliggende organisaties, die zijn vastgesteld n.a.v. verschillende gesprekken met deze partijen, zijn gedurende het gehele ontwerpproces in acht genomen. De afbeeldingen geven een eerste indruk van het nieuwe Kindcentrum Wolfsbos in haar omgeving.

Sloop van wijkgebouw

Onlangs is het ecologisch onderzoek rondom het leegstaande wijkgebouw De Wolfsbos afgerond. Dat betekent dat er kan worden gestart met de sloop. De gemeente heeft een sloopbedrijf opdracht gegeven. Het bedrijf gaat begin september 2018 aan de slag, en sloopt ook het schuurtje en het peuterbad in de speeltuin foto: gemeente Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord