De meertmaond is lös

Op de OBS Theo Thijssen in Assen is op woensdag 2 maart de Meertmaond-Streektaolmaond 2022 ingeluid met de overhandiging van het Drentstalige tijdschrift Wiesneus aan schooldirectrice Sandy Sibbald en de leerlingen van groep 3.

Streektaalambassadeur Hennie Enting uit de gemeente Assen en streektaalfunctionaris Amber Tieck waren in groep 3 van OBS Theo Thijssen te gast om de Wiesneus met het thema Dreumen aan de directie en leerlingen te presenteren. Streektaalambassadeur Hennie Enting opende het moment door een gesprek met de klas over Drents en meertaligheid te voeren. Meerdere leerlingen bleken thuis ook een andere taal naast het Nederlands te spreken, waaronder Drents. Na deze introductie aan de klas werd het eerste exemplaar van de Wiesneus door Hennie Enting aan de schooldirectrice uitgereikt. Het Drentse tijdschrift Wiesneus, dat jaarlijks verschijnt, wordt dit jaar in een oplage van maar liefst 30.000 stuks door de provincie verspreid.
Het verhaal ‘De Boom’ uit de Wiesneus werd vervolgens aan de groep voorgelezen door streektaalfunctionaris Amber Tieck. De leerlingen ontvingen het voorleesmoment met veel aandacht en enthousiasme. Na het voorleesmoment kregen ook zij allemaal een eigen exemplaar van de Wiesneus uitgereikt. De kleurig en fantasierijk geïllustreerde verhalen, gedichten, puzzels, liedjes en creatieve opdrachten in de Wiesneus stonden dit jaar in het teken van het thema Dreumen. Speciaal voor dit thema is er op bijbehorende website Wiesneus.nl nog een reeks aanvullende online spelletjes toegevoegd voor verschillende leeftijdsgroepen.

Vanwege de onzekerheid omtrent de coronamaatregelen zijn voor de scholen waar geen Drentse voorlezers langs kunnen komen voorleesfilmpjes beschikbaar gesteld op Wiesneus.nl. In deze voorleesfilmpjes worden de verhalen en gedichten uit de Wiesneus door jonge Drenten voorgelezen.
Niet alleen in Drenthe wordt de Wiesneus deze meertmaond-streektaolmaond verspreid; in totaal krijgen meer dan 55.000 basisschoolkinderen in Groningen, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek een Wiesneus in de eigen variant van het Nedersaksisch aangeboden.
In de Meertmaond-Streektaolmaond wordt de Wiesneus op veel basisscholen uitgedeeld en wordt er op een aantal basisscholen ook voorgelezen door vrijwilligers van het Huus van de Taol. Alle verhalen, liedjes en aanvullende opdrachten zijn te vinden op www.wiesneus.nl.

Foto’s: Huus van de Taol

Deel dit bericht!

Geef een antwoord