Amnesty Hoogeveen organiseert Wake in het teken van de oorlog in Oekraïne

HOOGEVEEN – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de werkgroep Amnesty Hoogeveen op vrijdagavond 4 maart een wake. Hiermee wil zij gemeenteraadsleden oproepen om zich sterk te maken voor een humaan asiel- en migratiebeleid op lokaal niveau. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is er een nieuwe vluchtelingenstroom ontstaan. Daarom staat de wake ook in het teken van de oorlog in Oekraïne.

Politieke partijen staan voor grote uitdagingen. De wereldbevolking is in beweging, veel mensen moeten vluchten voor oorlog en onderdrukking. Ook op lokaal niveau zijn er vraagstukken op het gebied van asiel en migratie en zijn betrokken bestuurders nodig.
Gemeenteraden beslissen onder andere over AZC’s, opvang van ongedocumenteerden en inburgering van statushouders. Daarnaast kunnen zij met moties duidelijk maken dat er in hun gemeente plaats is voor vluchtelingen en migranten.

Tijdens de wake zal een aantal korte toespraken worden gehouden, afgewisseld door intermezzo’s. De wake vindt plaats op het Raadhuisplein om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur. Amnesty Hoogeveen nodigt een ieder die zich betrokken voelt van harte uit om aanwezig te zijn!
Deelnemers kunnen een lichtje meenemen en eventueel een protestbord met een ondersteunende tekst of afbeelding. Na afloop is er gelegenheid om in het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Van Limburg Stirumstraat 84) een kopje koffie/thee te drinken en na praten.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord