CDA De Wolden vraagt Den Haag om tegemoetkoming energiekosten ondernemers 

Verschillende MKB’ers, waaronder boeren en tuinders in De Wolden, slaan alarm over de hoge energieprijzen. CDA De Wolden constateert dat de hoge prijzen de bestaanszekerheid van MKB’ers in gevaar brengen en roept de landelijke politiek en lokale partners op de handen ineen te slaan. 

 Afgelopen zaterdag brachten kandidaat-raadsleden van CDA De Wolden een bezoek aan verschillende ondernemers. Lijsttrekker Karin Brouwer constateert dat de impact van de schommelingen op de energiemarkt en de huidige hoge energietarieven op het bedrijfsleven groot is. ‘Alleen al in onze gemeente heeft de helft van de agrariërs te maken met een forse verhoging van de energierekening. Zo kunnen de energiekosten van een agrarisch gezinsbedrijf stijgen van 15.000 euro vorig jaar, naar 50.000 euro dit jaar. Deze kostenstijgingen kunnen niet worden doorberekend in de verkoopprijs en zijn dus niet terug te verdienen,’ aldus Brouwer.

CDA De Wolden is van mening dat versneld verduurzamen en investeren in duurzame energievoorziening niet voor alle bedrijven een oplossing is. Teruglevering op het net is voor veel ondernemers de komende jaren niet mogelijk en daarnaast moeten ondernemers zelf diep in de buidel tasten om forse investeringen in duurzame energie te kunnen doen.

CDA-lijsttrekker Karin Brouwer: “Ondernemers in onze plattelandsgemeente worden onevenredig hard getroffen door de fors gestegen energieprijzen. We zien dat bijvoorbeeld agrarische bedrijven nu nog verder in de knel komen. Daarom pakt CDA De Wolden de handschoen op en wordt het thema op het hoogste niveau onder de aandacht gebracht.”

CDA De Wolden kaart het probleem zowel lokaal als landelijk aan. En brengt het onderwerp onder de aandacht bij CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal, die energie in zijn portefeuille heeft. Volgens Bontenbal is klimaatbeleid alleen succesvol als het ook sociaal is en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Karin Brouwer: ‘het CDA zit in onze landelijke regering. Daarom doen we een oproep aan Henri Bontenbal, die als lid van een coalitiefractie dicht bij de knoppen zit, aan de slag te gaan met een tegemoetkoming.’

Verder wil Brouwer ook dat de gemeente haar rol pakt om inwoners en ondernemers te helpen om versneld te verduurzamen. Brouwer denkt aan een tegemoetkoming in de constructieberekening bij bedrijven, de inzet van bedrijfsmatige energiecoaches en een gemeentelijke aanvulling op de 75% Drentse Energie Organisatie financiering van de provincie. Brouwer: ‘De huidige uitdagingen vragen om creatieve oplossingen. Ook particulieren zien hun voorschot soms verdriedubbelen. De gemeente is aan zet om onze inwoners hier goed in te ondersteunen.’

Op 19 februari hebben de CDA-kandidaten melkveehouderij Bonnen in Kerkenveld en boomkwekerij Bakker in Alteveer bezocht, waarbij ook de zorgen over de energieprijzen aan de orde kwamen.  De kandidaat-raadsleden hebben daarnaast met veel interesse kennisgenomen van de vooruitstrevende voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering van de ondernemers.

Geef een reactie