Algemeen

Stijging WW in Drenthe en toenemende zorgen om personeelswerving

In januari nam in Drenthe het aantal WW-uitkeringen verder toe. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW. Dit jaar komen daar de gevolgen bij van de laatste lockdown die vooral de horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel trof. Desondanks blijft de arbeidsmarkt krap. Een meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures komend jaar moeilijker wordt, terwijl nu al meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is.

Meer WW-uitkeringen in januari

Eind januari telde Drenthe 5.798 WW-uitkeringen. Dat is 2,3% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 131 uitkeringen (+2,3%) ten opzichte van vorige maand. Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in sectoren als bouw, landbouw, groenvoorziening en horeca. Dit jaar komen daar de gevolgen bij van de meest recente lockdown die onder andere de horeca, cultuursector, contactberoepen en niet-essentiële winkels trof. Ook in december nam de WW toe, na een 10 maanden opeenvolgende daling. Eind januari 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-29,6%).

Toenemende zorgen over het werven van personeel bij werkgevers

De toename van de WW in januari heeft weinig invloed op de personeelstekorten. Uit onderzoek van UWV onder ruim 3.000 werkgevers blijkt dat het werven en behouden van personeel lastiger wordt. Gemiddeld was maar liefst 55% van de in de afgelopen 12 maanden ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit aandeel is in de bouw, industrie en ICT nog groter. Er is vooral veel vraag naar technisch personeel, zoals loodgieters, elektriciens, monteurs en operators. Volgens werkgevers is het dieptepunt nog niet bereikt; zes op de tien werkgevers verwachten komend jaar nog meer wervingsproblemen.

Werkgevers moeten ook kijken naar andere oplossingen

Door de krapte voelen werkgevers de urgentie hun wervingsmethoden aan te passen. Zij laten vooral moeilijk vervulbare vacatures langer openstaan, gaan actiever werven of schakelen een uitzend- of wervingsbureau in. Het kan helpen als werkgevers daarnaast ook naar andere oplossingen kijken, zoals intern opleiden van zittend personeel en nieuwe werknemers, anders indelen van werk of het aanpassen van de functie-eisen. Het onderzoek laat zien dat werkgevers dit nog niet in grote getalen doen. UWV geeft werkgevers tips om vacatures op andere manieren te vervullen. Ook de regionale WerkgeversServicepunten geven informatie en advies, en ondersteunen bij de werving en selectie van personeel. Zo is er bij SAVA Verkeersregelaars in Assen een opleidingstraject met baangarantie tot beroepsverkeersregelaars. De werkgever denkt graag mee met de kanditaten en biedt zowel parttime als fulltime banen. Ondanks de coronamaatregelen zijn er nog steeds volop kansen om (om)geschoold te worden tot beroepsverkeersregelaar. De afgelopen 5 jaar zijn ruim 150 werkzoekenden succesvol opgeleid. Het merendeel van hen heeft nu een vaste baan. Daar zitten veel ouderen (60-plussers) en ook mensen met een arbeidsbeperking bij.

Lichte toename WW in Nederland

Eind januari telde Nederland 192.951 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 191.775 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee toe met 1.176 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+0,6%). Een jaar eerder telde Nederland 288.523 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 95.572 uitkeringen, ongeveer een derde van het bestand (-33,1%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In januari nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind januari in de provincie Groningen 6.359 WW-uitkeringen; 2,4% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind januari 32,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in januari met 1,9% toe tot 7.625. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 32,7%.

Geef een reactie