Algemeen

Nuance over bezuinigingen dorpshuizen & wijkcentra

Het artikel in de Hoogeveensche Courant over de forse bezuinigingen die zouden zijn goedgekeurd door de gemeenteraad, strookt niet met hetgeen Gemeentebelangen aangeeft.

 

Diverse besturen van dorpshuizen en wijkcentra hebben een kritisch artikel geschreven over de donkere wolk van bezuinigingen, die boven de centra hangt. De gehele gemeenteraad zou hiervoor getekend hebben. Gemeentebelangen herkent zich niet in deze aantijging en meldt dat deze opmerking iets genuanceerd gebracht moet worden. In de zomer van 2020 is een bezuinigingsplan gemaakt waar draagvlak voor was door de meerderheid van de partijen. GB is hiermee schoorvoetend akkoord gegaan maar hadden liever gezien dat er een andere keuze was gemaakt. Nog sterker, een van de speerpunten in GB’s verkiezingsprogramma is dat ze juist de waarde inschatten van dorpshuizen en wijkcentra. In ieder dorp of wijk moet een plek zijn waar de onwonenden kunnen samenkomen. Door het aanbieden van gezelligheid, sportieve activiteiten, praatgroepen etc. wordt de saamhorigheid versterkt en wordt eenzaamheid bestreden. Helaas heeft de meerderheid van de andere partijen in de gemeenteraad wel voor gestemd. GB is daarom schoorvoetend akkoord gegaan om de bezuinigingsopdracht te voltooien door 40% te bezuinigen op beheerkosten maar wel met daarbij de uitdrukkelijke regeling dat op geen enkele wijze akkoord wordt gegaan met verdere bezuinigingen. Ook niet met wat er voor 2022 nog op de plank ligt. De wijkgebouwen en dorpshuizen hebben een belangrijke functie die niet onderschat wordt door Gemeentebelangen. Elk dorp of wijk moet een eigen stek hebben. Dat de besturen van de dorpshuizen opmerken dat er overleg moet plaatsvinden met hen, in plaats van over hun hoofden heen beslist wordt, wordt door GB onderschreven.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: