Algemeen

Stichting openbaar onderwijs Bijeen en RSG Wolfsbos werken samen aan leesplezier

Om het leesplezier onder leerlingen te vergroten, gaan de basisscholen van Stichting Bijeen en RSG Wolfsbos op dit gebied nauw samenwerken. Door middel van een doorstroomproject zal een doorgaande leeslijn gecreëerd worden waarbij het ervaren van leesplezier voorop staat. 

Leesplezier
Veel leerlingen ervaren steeds minder leesplezier, waardoor ze minder lezen en minder leesvaardig zijn. Met een grotere leesvaardigheid wordt het gemakkelijker verschillende teksten te lezen zoals bijvoorbeeld de leerboeken op school. Het doorstroomproject, dat per 1 februari van start gaat, is gericht op een koppeling tussen groep 8 en de brugklas om zo een positieve vicieuze cirkel voor het lezen van boeken te creëren. Het idee achter dit project is dat door het aanbieden van leuke boeken en het voorhanden zijn van deze boeken, de leerlingen meer én beter gaan lezen.

Welk boek is het leukste?
Jacqueline Verheggen, bovenschools bestuurder van Stichting BIJEEN, heeft met de onthulling van het logo de Leesbij van Bijeen het project voor Bijeen gestart. Alle groepen 8 ontvangen een gelijk setje boeken aangevuld met boekstimulansen en handreikingen om het plezier in lezen te vergroten.  Daarnaast ontvangen de scholen van Bijeen deze week een pakket boeken voor de groepen 1 tot en met 8. De leerkrachten en leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de boeken. Aangezien alle scholen van Bijeen dezelfde boeken ontvangen, kunnen de leerlingen van de bovenbouw ook met de andere scholen van Bijeen kijken naar deze boeken. Welk boek is het leukste? Wat vindt de klas? En wat vinden de kinderen van Hoogeveen?

Brugklas
Ook in de brugklassen van de RSG Wolfsbos krijgen leesboeken tijdens de lessen ruim aandacht. Door de aanschaf van een brede collectie leesboeken op alle locaties zijn er veel verschillende leesboeken waar leerlingen uit kunnen kiezen. Docenten van RSG Wolfsbos hebben zelf de module Lezen voor je plezier! ontwikkeld. In de module komt de leerling in aanraking met verschillende soorten verhalen, zoals spannende en historische verhalen maar ook toekomst- en horrorverhalen. Het uiteindelijke doel van deze module is de leerling te helpen bij het maken van een eigen boekkeus, zodat bij het lezen van dit boek het leesplezier vergroot wordt.

RSG Wolfsbos boekenlegger
Vanwege het doorstroomproject ofwel het belang van de (lees)koppeling groep 8 en de brugklas ontvangen alle leerlingen groep 8 van de St. BIJEEN een speciale RSG Wolfsbos boekenlegger. Alle brugklassers van de RSG Wolfsbos hebben naast een boek ook een boekenlegger gekregen.   

Geef een reactie