Opinie: Het verraad van Anne Frank

Er is dit jaar een nieuw boek verschenen ‘het verraad van Anne Frank’ met als ondertitel ‘het baanbrekende onderzoek van een internationaal coldcaseteam in Nederland’. Reeds zijn er eerder veel verraadhypothesen geformuleerd in diverse boeken die zichzelf graag promoten als complete biografie, echter die gebaseerd zijn op aannames zonder waterdicht bewijs.

De titel beloofd wat wat, of toch niet ? Het onderzoeksteam heeft veel vertrouwen in zichzelf: nu een grootschalige en multidisciplinair onderzoek met nieuwe onderzoeksmethoden op basis waarvan notaris Joodse notaris Arnold van den Bergh als verrader wordt bestempelt. In het nawoord: “we hebben helder gekregen wat er precies is gebeurd op de Prinsengracht 263”.

Externe deskundigen die het onderzoeksteam heeft ingeschakeld, zoals  Gertjan Broek die als historicus is verbonden aan het Anne Frank huis is sceptisch over het slotoordeel van dit onderzoek. Logisch. De hypothese is namelijk gebaseerd op een briefje dat ooit bij Otto Frank in de bus viel. Onbekend is het origineel, de afzender, de beweegredenen en de datum van de brief. Ook beweringen, zoals dat de Joodse Raad onderduikadressen overlegde aan de bezetter zijn op drijfzand gebaseerd. Jammer en verrassend is dat het belangrijkste ‘bewijs’ voor het onderzoeksteam waarin de FBI zitting heeft,  getypt is en van aantekeningen is voorzien niet volledig zichtbaar is in het boek, zodat het voor de lezer niet te duiden is. (na p. 192).

De theorie is niet nieuw. De notaris is al vaker als mogelijke verrader aangewezen. Het staat overigens niet vast dat Anne Frank verraden is en of er een telefoontje is gepleegd naar de SD. Een beweging achter een raam of aardappelen die kletteren op de trap kon al funest zijn, evenals een inval om te controleren op illegale arbeiders of te hoog gebruik van stroom/gas.
Vanuit de top van de Westertoren kon ik met een verrekijker het Achterhuis ook bewonderen.

Wie iemand als verrader beticht, moet echter wel 200 procent zeker zijn van zijn zaak. De notaris kan zich niet meer verdedigen en nazaten kunnen hier mogelijk last van hebben.

Hoewel er in bepaalde opzichten goed onderzoek is gedaan en het boek veel informatie
bevat, is  ook dit boek deels teleurstellend en afgezien van een mogelijke wonder moeten
we leven met de gedachte dat dit mysterie nooit verhelderd zal worden. Was er
vlak na de oorlog gedegen onderzoek gedaan met gezond verstand en notitieboek zonder algoritmen, toen de sporen nog vers waren was de kans op opheldering veel groter geweest.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Auteur van o.m. Anne Frank Stille Getuigen (ISBN : 9789490482039)

Deel dit bericht!

Geef een antwoord