Algemeen

Besparing van € 1,9 miljoen op het sociaal domein haalbaar en uitvoerbaar volgens gemeente

Het college van B&W heeft een plan gemaakt om het sociaal domein nog beter te organiseren en betaalbaarder te maken. Het is de uitwerking van de opdracht van de gemeenteraad: kom tot een herontwerp van het sociaal domein en bespaar € 8 miljoen. Alles is bekeken en besproken, wat gaat er goed, wat kan beter, samen met partners. Het is niet mogelijk om € 8 miljoen te besparen.

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het college vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. De gemeente wil en moet er nu én in de toekomst zijn voor mensen die het zelf echt niet redden. En tegelijk als gemeente financieel gezond worden. Het college heeft heel goed gekeken hoe de opdracht goed uit te voeren is, tegen de laagst mogelijke kosten. Het is hierbij van grote waarde dat professionals en maatschappelijke partners mee hebben gedacht; zij voeren het werk uit en weten als geen ander hoe dat het beste kan. Ook inwoners, raadsleden en ondernemers hebben meegedacht.

We bouwen samen verder op een stevig fundament

Het college concludeert dat de manier waarop Hoogeveen het sociaal domein uitvoert, al aardig overeenkomt met hoe het college dit wil. De gemeente bouwt dus verder op een stevig fundament. Als dit programmaplan uitgevoerd wordt, is een besparing van € 1,9 op het sociaal domein haalbaar en uitvoerbaar. De afgelopen jaren is ook al € 1 miljoen bespaard op het sociaal domein. De balans tussen inkomsten en uitgaven in het sociaal domein is onderzocht en de slotsom is dat die minder uit evenwicht is dan gedacht. € 8 miljoen besparen is zeker niet mogelijk, er blijft dus een tekort van € 5,1 miljoen. Daar gaat het college de komende jaren, samen met de raad, een oplossing voor vinden.

Wat verandert er met dit plan?

Er verandert niet veel. De richting die de gemeente in het sociaal domein is ingegaan, wordt doorgetrokken. De gemeente blijft de sociale basis versterken. Hoogeveen heeft al een sterke sociale basis van mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnswerkers, maatschappelijke organisaties, professionals, kerken, kortom: naoberschap. Dat is het fundament voor het sociaal domein, dat wil het college koesteren. De samenwerking wil het college versterken.

Hoe gaat het nu verder?

Op 11 januari 2022 praat het college de raad bij over het programmaplan, inclusief de financiële vertaling, in een informerende raadsavond. Het college spreekt van een ‘voorlopig standpunt’ omdat de reacties van de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad nog verwerkt moeten worden in het programmaplan. Op 20 januari vindt in de gemeenteraad het debat over het programmaplan herontwerp sociaal domein plaats en op 3 februari 2022 is de besluitvorming over het programmaplan.

Geef een reactie