Aj as een plat koekie op e-eten bint, wor ie nooit een rollegie

En zo biw alweer bezig mit de leste uren van dit gekke jaor. Een jaor waorin hiel veule gebeurde en tegeliekertied hiel weinig. Oonze kalender hef nog nooit zo leeg ewest as ‘t ofgeleupen jaor. Op die van vleden jaor nao dan. Zal bij jullie wel niet veule aans weden, gao’k van uut. De weke tussen Karst en Old en Nei vien’k trouwes altied wel een gloepens mooie weke. Mit de Top 2000 op de radio of op de tillevisie en mit ’t geknal van carbid en gillende keukenmeiden op de achtergrond. Daorbij wordt ‘t duuster nog steeds bevöchten deur binnen- en butenverlochtings en tal van karstbomen die nog steeds in veule huusholdens staot te fleuren. En inmiddels waarschijnlijk ok behoorlijk staot te geuren. Bij oons wel in elk geval.

‘Hé Jo!’ vreug ik mit mien kop half in de ofwasmachine. ‘Zuw dommiet knieperties of spekdikken bakken? Of hej meer zin an euliebollen!’

’t Was darde Karstdag en ik ware bijna klaor mit oonze vieze borden, glazen en bestek van de veurige dag in oonze ofwasser te smieten. Ik kunne makstarm waor niet begriepen daj mit zo’n paar mèensen zo’n dikke bende maken kunt. Dit was al de viefde keer die morgen da’k hum an ’t vol laden was. Mar ja. Ie weet hoe of ’t giet hè! Mit Karstfeest trekke wij ja letterlijk alles uut de karste.

‘Goed idee mien doefie! Ik gaore veur de knieperties. Lekker!!’

Longernd slikkerde hij mit zien tonge aover zien lippen, rolde verlekkerd mit zien ogen en zweide al veurgenietend mit zien rechterhaand langes zien rechterwange. Asof e dizze traktatie haoste nooit kreeg. Wat natuurlijk ok wel een beetie zo was.

Enthousiast trök ik de deure van de kelder lös en daalde een paar treden naor beneden. Onderop de onderste plaanke zag ik hum liggen. Naost ’t stoomapparaat en de mien slechte humeur. Oons olde kniepertiesiezer. Die allent gebruukt wordt in de leste weke van ’t jaor en dus eigenlijks haoste nog nei is.

‘Hoe deuden wij dat ok alweer?’ vreug ik hardop, mar meer veur mijzölf. Zachies bleus ik een wolkie stof van de bovenkaanten van ’t apparaat en sloopte een paar fiene draoden van een spinneraggie. ‘Aoveral een pond van toch? Een pond bloem, een pond suker, een pond botter …’

De Baos keek mij mit grote ogen an. Zien lippen höld e strak op menaar, waorbij e zien onderlippe een beetie naor veuren tuitte. Die keerl leek onderhaand wel een beetie op Michael van Gerwen mit zien elastieken mimiek, dacht ik fronsend. En hij mag ok al net zo graag darten as Mighty Mike. Nou a’k ter ies wat langerder aover nao dacht: Hij kun wel zien jongste breurtie weden. Een naokomertie dan hè! Een Brother from another Father en Mother, zegt ze dan toch? Tot mien grote verbaozing dacht hij ineersten ok an mien schoonolden.

’t Liekt mij beter da’k mien va en moe even belle’, meldde hij abrupt. ‘Veur ’t recept. Der is gieniene die zökke lekkere knieperties bakt as zij.’

Muj ok gelieks even vraogen of ien van beidend vrogger een ‘Van Gerwen’ ekend hef, lachte ik stiekem veur mij uut. Hij vatte mien lachie vaste op as een anmoediging, want binnen twei tellen heurde ik hum drok aoverleggen.

‘Ik zal ’t beslag wel even maken’, zee hij opgewekt, toen hij de tillefoon neerlegde. ‘Dan gaore wij de lekkerste knieperties bakken van ’t hiele Ogeveine en wied daor buten!’ Ik hölpte ’t hum haopen. Mar had der eerlijk gezegd niet al te veule feduzie in.

Een klein kwartiertie later had hij een mooi stevig beslag emeuken, waor ak versteld van stund en hadden wij ’t iezer goed deur ewarmd. Ok hadden wij hum riekelijk inesmeerd mit een beetie botter.

SSCHSCHTTTTT. De daamp walmde van alle kaanten uut ’t iezer toen ‘k een luttie beslag op de bakplaate schunk, waornao een warme baklocht deur mien neuze siste. HMMMMMMM.

Nao een minuutie ongeveer deud ik de platen van menare, haalde ’t baksel der mit een spatel van of en legde hum veur mij op taofel umme of te koelen. Die zag ter barre goed uut al zeg ik ’t zölf. Snel gung’k deur mit de volgende.

‘Mu’k even veurpreuven?’

Veurda’k der arg in har, pök de Baos ’t varsgebakken kniepertie en steuk hum in zien graoperige mond.

KRKKRRKKRKRKRK. ’t Koekie klunk bros en knapperig. De mond van mien eigen Maiky Mike gung driftig hin en weer as was hij an de beurte umme een wan-ondred-en-eetie te gooien.

’t Volgende kniepertie was te donker. Daor mus hij zichzölf dus ok mar an opoffern. Die dernao breuk deur de midden toen’k hum van de plaate spatelde. Die kunden wij de visite toch ok moeilijk veur schörreln. ’t Veirde kniepertie mus hij even preuven umdat hij twiefelde an de structuur, de textuur en de glazuur.

‘Ze bint donders lekker mien doefie!’ knaagde hij mit volle mond. ‘Haoste net zo lekker as die van mien va en moe!’ Een paar kleine stukkies belaandden op zien dikke zwarte schipperstrui. Mit uuterste precisie pakte hij ze der vanof umme ze vervolgens in zien nog volle mond te stikken.

Zuchtend leut ik weer wat beslag op ’t iezer vallen, drukte hum een beetie an en keek veraldereerd naor mien hulpie, die mij tot nou an toe allent mar van de knieperties of hölpte.

SSCHSCHTTTTT.

‘Weej eigenlijks wel waorumme dizze koekies plat bint?’ vreug ik, umme hum of te leiden. De geur van warme botter en suker walmde inmiddels deur oons hiele huus en plakte an mien kleren. ‘Dat stiet veur ’t jaor dat zich uutevolden hef. Neijaorsrollegies staot symbool veur ’t neie jaor dat zich nog ontrollen mut.’ Hij stopte een tel mit koekkrummels peutern en keek mij onderzukend an. Volgens mij geleufde hij der gien barst van wat ik zee.

Veurzichtig legde ik ’t neiste wafeltie veur mij op de snieplaanke. Dizze was veur mij!

KRKKRRKKRKRKRK. HMMMMMMM.

Ik snapte de Baos eigenlijks wel heur. Die dingen waren aoverheerlijk en smeuken gewoonweg naor MEER, MEER en MEER!

Nao een klein uurtie hadden wij ’t beslag op en een piepklein stapeltie knieperties veur oons op taofel liggen. Zonder wat te zeggen keken wij menare an en wussen daw ’t zölfde dachten:

Morgen gaore wij euliebollen bakken.

Nou mèensen: Een gezellige en veilige jaorwisseling ewèenst en veul heil en zegen in ’t neie jaor.

 

Nou, moi hè,

Yvonne Bijl-Hooijer

 

yvonnebijl.nl

Deel dit bericht!

Geef een antwoord