Opinie Domesta

Huren kan stressverlagend zijn, immers onderhoud is geen zorg meer en ook is er minder angst voor de staat van het gebouw. Toch is het niet helemaal zo rooskleurig gesteld. Kwestie over onderhoud en wie dat betaalt veroorzaakt vaak wrijving tussen eigenaar en huurder. Getuige de HC d.d. 29 december 2021 schakelt Domesta een scala aan onderhoudsbedrijven in louter om de huurder tevreden te stellen, aldus de corporatie. De reparaties worden via hun digitale portaal uitgevoerd, wat soms tot klachten leidt. Vooral bij huurders van ‘goedkopere’ woningen: zo trekken vorig jaar bewoners van flats Vermeerstraat en Jan Steenstraat aan de bel: ‘Woningen zijn levensgevaarlijk voor gezondheid en veiligheid’. De woningen zijn zo vochtig en schimmelig dat zij er ziek van worden. Onderhoud heeft dus een keerzijde. Zo worden soms ‘verkeerde’ kastjes in keukens geplaatst ter vervanging. Ze houden zich ook niet strikt aan de afgesproken tijden en komen soms onverwachts langs. Structuurverf is bovendien verboden en Domesta is er op gebrand dat nieuwe huurder nieuw behang aanlegt. Reparaties kunnen het karakter krijgen van verbeteringen. Die verbeteringen kunnen standaard, maar ook tegen extra kosten luxueuzer worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vloerverwarming of de keuken uitbreiden met extra kastjes. Het is zelfs mogelijk na verkregen toestemming verbouwingen te doen, uitbouw en aanpassingen. Tegen betaling van de huurder. Zo krijgt de woning meer waardepunten, waardoor de volgende huurder met een extra huurverhoging wordt geconfronteerd. Reparaties op veranderingen van de vorige huurder betaalt de huurder zelf. Ik zou me dus wel tweemaal bedenken om een tuinhuisje met elektra over te nemen. Want wie is er verantwoordelijk als in tuinhuisje kortsluiting uitbreekt ? Domesta geeft geen gehoor. Ook niet als de nieuwe huurder lid wordt van het reparatiefonds. Zaken, zoals storing in de blokverwarming, kranen vervangen en schoonmaken van de dakgaten blijft dan ook voor rekening van de huurder. Een en ander impliceert dat aanpassingen huurverhogend werken. En dat wil Domesta ook. Domesta wil ook graag dat huurders dingen zelf op eigen kosten opknappen. Een lichte troost is dat de corporatie 70 procent van de maximale toegestane huurprijs incasseert. Helaas brengt dit nog steeds meer torenhoge huren, een fatsoenlijke woning is al circa 600 euro per maand, wat betaalproblemen kan geven. De verhuurder is er dan vooral op uit woningen met hoge huren in portefeuille te hebben. Logisch dat er eisen worden gesteld aan hoe de huurder met de woning omgaat, ook met de tuin, irritant is soms de doorgeschoten bemoeienis van een soort wijkbeheerder die a passant opmerking maakt over wat grassprieten in de tuin. Dat tast de privacy ernstig aan en is bovendien grievend. Volgend jaar vervalt naar planning de verhuurderheffing: dat lijkt me een goede gelegenheid om de huren te verlagen en meer zaken onder het groot onderhoud te plaatsen zonder dat dit tot huurverhoging leidt.  Op wat langere termijn hoop ik dat de semi- commerciële corporaties die meer het karakter dragen van vastgoedmaatschappijen weer echte sociale woningbouwverenigingen worden.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord