Het Drentse Landschap lanceert Natuurfonds Drenthe

In navolging van Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap lanceert Het Drentse Landschap een natuurfonds; Natuurfonds Drenthe. Het Drentse Landschap maakt zich al meer dan 85 jaar sterk om waardevolle Drentse natuur, landschap en erfgoed blijvend te beschermen. De natuur staat echter steeds meer onder druk. De Stichting heeft het Natuurfonds Drenthe opgericht met als doel grond aankopen, inrichten als natuur en behouden voor de toekomst.

 

De laatste 50 jaar is de druk op de natuur steeds maar groter geworden. Het is voor het welzijn van mens en dier belangrijk dat de natuur in Drenthe wordt uitgebreid en dat we bestaande natuur veiligstellen. Alleen samen kunnen we de druk op de natuur verlagen en de biodiversiteit verhogen. Dat is de reden dat Het Drentse Landschap, in navolging van succesvolle initiatieven van collega landschappen, het Natuurfonds Drenthe heeft gelanceerd.

 

Het eerste project waar Het Drentse Landschap via dit fonds hulp voor vraagt is het Westersche Veld. Onlangs kreeg Het Drentse Landschap de mogelijkheid om te participeren in de BV Landgoed ‘Westersche Veld van Rolde’. Sonja van der Meer, directeur Het Drentse Landschap: “Regelmatig worden we benaderd door particulieren met het verzoek of we niet iets kunnen doen om de verdere verloedering van Drenthe tegen te gaan. Dat is niet eenvoudig, maar als zich een kans aandient dan hoeven we daar vaak niet lang over na te denken. Wij kregen de kans om te participeren in de BV landgoed ‘Het Westersche Veld van Rolde’. Voor het Drentse Landschap een nieuwe manier om natuur te beheren en veilig te stellen. Dit unieke particuliere natuurgebied nabij Rolde willen wij graag behouden. Uiteraard is daar geld voor nodig. Via het Natuurfonds Drenthe hopen we voldoende middelen binnen te krijgen om niet alleen het Westersche Veld, maar in de toekomst ook nieuw te ontwikkelen natuur te kunnen bekostigen.

 

Voor slechts € 7,50 kan Het Drentse Landschap 1 m2 natuur voor de toekomst veiligstellen. Het bedrag van € 7,50 per m2 is het bedrag waarin zowel de aankoop van grond als ook het herstellen van de natuur, of het omvormen van landbouwgrond naar natuur en het beheer in de jaren erna is verwerkt.

 

Over het Westersche Veld

Het ‘Westersche Veld van Rolde’ is een relatief jong landgoed en ligt in het zuiden van Rolde. Het is een gebied met een afwisseling van heidevelden, veenontwikkeling, bossen en landbouwgronden. Kenmerkend zijn de oude ontginningsstructuren, die gericht zijn op de kerk. Door het verschil in droge en natte gronden ontstaat er een diversiteit aan landschappen in dit relatief kleine stuk. Het landgoed is opengesteld voor publiek. Een aanrader voor de liefhebber van rust, ruimte en natuur. Zwervend over de heidevelden, langs hoogveen en grafheuvels en door de bossen wandel je in alle rust.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord