Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. met ijzersterk elftal richting 16 maart 2022

Hoogeveen-Op een bijzonder geanimeerde algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. in ’t Overschotje te Fluitenberg, waar aan alle geldende regels omtrent de Covid-19 pandemie werd voldaan, werd afgelopen zaterdag de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld.

 

“Ik ben blij dat onze kandidatencommissie in dit elftal een mooie melange van kandidaten heeft weten te vinden waarin de gehele bevolking van Hoogeveen zich zal herkennen”, aldus voorzitter Jacob Melissen.

Melissen doelt dan op het feit dat in dit elftal, dat de kerngroep vormt, mensen uit alle geledingen en dorpen en stad een plaats hebben weten te krijgen. “Als ik kijk naar de kandidatenlijst dan kan ik alleen maar trots zijn. We hebben in Hilma Hooijer een geweldige lijsttrekker en samen met het hele team heel veel kwaliteit in de breedte. We hebben de breedst mogelijke afspiegeling van de inwoners uit de gehele gemeente: kandidaten uit de dorpen en verschillende woonwijken, religieus en niet religieus. We hebben een kandidatenlijst kortom die recht doet aan de verbinding tussen alle inwoners van onze gemeente en waarmee wij inhoud gaan geven aan de Hoogeveense samenleving. Wij stellen Hoogeveen op één. Dat doen wij vanuit ons hart en omdat we vertrouwd dichtbij zijn. Hoogeveners, uw stem is ons geluid”.

Melissen vertelt enthousiast: “Kijkend naar de lijst zien we op de vier eerste plaatsen de bekende gezichten van Hilma Hooijer, Jan van der Sleen, Aron Sieders en Jacob van der Heide. Dan komen er de nieuwe gezichten van Geert Jan Walda (54 jaar), John Benjamins (28 jaar) en Sikke van der Meulen (45 jaar). Op plaats acht staat de 23-jarige Cihan Ozbilir. Het vertrouwde gezicht van Adrie Vos staat op de negende plek gevolgd door Bert Wolleswinkel en het elftal wordt gecompleteerd door Marinus Prins”.  Melissen vervolgt: “Wij hebben ook ingezet op diversiteit, want dat is ook de gemeente Hoogeveen.  Ik ben erg blij met Cihan Ozbilir, Majd Abdullah (19 jaar) en August Munster (jong pensionado) op onze kandidatenlijst. Daarmee geven we aan dat wij niet alleen in woord maar ook in daad de verbinding zoeken met alle inwoners van onze gemeente. Ozbilir is zeer actief binnen de Turkse gemeenschap, en dat zelfde geldt voor Munster die dat is in de Molukse gemeenschap. Abdullah is van Syrische achtergrond en is niet alleen politiek zeer geïnteresseerd maar ook maatschappelijk. Het mooie van deze drie kandidaten is dat ze er zich terdege van bewust zijn dat, mochten ze deel uit gaan maken van de gemeenteraad zij daar niet plaats gaan nemen als alleen vertegenwoordigers van deze gemeenschap. Zij zijn zich van hun verantwoordelijkheid bewust dat zij deel uitmaken van een fractie voor wie alle inwoners van de gemeente Hoogeveen belangrijk zijn. Wel is het fijn dat zij accenten kunnen aangeven voor zaken die juist deze groepen binnen de Hoogeveense gemeenschap raken”, aldus Melissen.

 

Lijsttrekker Hilma Hooijer deelt het goede gevoel van de voorzitter over het elftal waarmee zij richting 16 maart gaat. “We hebben een hele mooie mix van senioriteit, kwaliteit, ervaring, jeugdig elan en diversiteit in dit elftal wten te combineren. Daardoor kunnen we met een heel stabiele fractie inhoud geven aan ons ambitieuze verkiezingsprogramma.

Dat we met zoveel kwaliteit die bij onze kandidaten te vinden is, richting 16 maart gaan is het resultaat van een grondige analyse die we als kandidatencommissie samen met het bestuur hebben gemaakt. Een van de uitkomsten van die analyse is dat kandidaten intrinsieke kwaliteiten dienen te hebben om als raadslid goed te functioneren. Dat is samen met een grote betrokkenheid bij de Hoogeveense gemeenschap en op onderdelen specifieke kennis leidend geweest in ons zoeken naar kandidaten. Dat we die hebben weten te vinden en aan ons hebben weten te binden, maakt mij een trotse lijsttrekker die vol vertrouwen richting elf zetels gaat op 16 maart 2022”, aldus een stralende

Hooijer.

 

Melissen vult aan: “Voor mij als voorzitter is één woord leidend en dat woord is “Verbinden” Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor Verbinding, verbinding en nog eens verbinding. Wij zijn een partij voor elke dorpskern, woonwijk van Hoogeveen en al haar grondgebied. We komen op voor de belangen en interesses van al onze inwoners en dat doen we met vertegenwoordigers uit deze dorpen en de woonwijken want zij weten net juist wat daar leeft. En dan is het ook nog eens heel fijn dat we onafhankelijk zijn. We worden niet gedicteerd door het Haagse pluche. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we op 16 maart de organische groei die we sinds het begin van deze eeuw hebben gekend weten vast te houden.”

 

Op deze vergadering werd ook het ambitieuze maar tegelijkertijd realistische Verkiezingsprogramma “Vertrouwd dichtbij, vanuit het hart” 2022-2026 door de leden vastgesteld. Speerpunten in dit verkiezingsprogramma zijn: Bouwen, in de eerste plaats voor de eigen inwoners en daarnaast ook voor anderen. “We denken aan woningbouw in de sociale sector, koopwoningen voor starters op de woningmarkt en voor de senioren waardoor er een goede doorstroming in deze markt op gang kan komen. In dit kader is het van groot belang om vergunningstrajecten te versnellen en de infrastructuur van Hoogeveen te versterken. Verdubbelding van de N48 richting Twente zal een impuls zijn net als het verbreden van de A28 tussen Meppel en Hoogeveen. Ook willen we dat er meer treinen per uur in Hoogeveen stoppen. Op het sociale vlak vinden we dat dorpshuizen en wijkcentra moeten blijven, dat we onze vrijwilligers en mantelzorgers moeten steunen want deze aspecten zijn de smeerolie van onze gemeenschap. De centrumfunctie van Hoogeveen moet voor wonen, winkelen en gezellig recreëren verder versterkt worden. Het rendement hiervan vergoedt de investeringen en het plezier om in onze gemeente te wonen en/of te verblijven. Gemeentebelangen blijft zich inzetten dat de gemeente weer een gezonde financiële positie krijgt. Er moeten financiële buffers zijn waardoor er weer ruimte komt voor leuke dingen”, aldus Melissen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord