Algemeen

Aftrap jubileum: Natuur en Milieufederatie Drenthe 50 jaar

De Natuur en Milieufederatie Drenthe bestaat in december 2021 50 jaar en dat is het markeren waard! Daarom organiseert de federatie op maandagavond 20 december een online bijeenkomst om het jubileumjaar af te trappen. Werner Schouten (toekomstdenker en oud-voorzitter Jonge Klimaatbeweging) en gedeputeerde Tjisse Stelpstra geven het startschot. Daarnaast wordt het jubileumprogramma, gevuld met een reeks van betekenisvolle bijeenkomsten in 2022, gepresenteerd.

 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe kijkt terug op 50 jaar met goede voortuitgang voor natuur en milieu, maar ziet ook dat er nog veel werk te verzetten is voor een mooi en duurzaam Drenthe. Tijdens de online startbijeenkomst wordt daarom niet alleen ingegaan op successen van afgelopen jaren, maar juist ook op de grote opgaven die Drenthe nog te wachten staan.

 

Perspectief 2050

Tijdens de bijeenkomst op 20 december zal ook de jubileumagenda voor 2022 worden gepresenteerd. De rode draad door deze reeks van maandelijkse evenementen: met betrokken Drenten aan de slag voor een mooie en duurzame toekomst. Afhankelijk van het thema doen we dat in de vorm van een debat, meet-up, excursie of ontwerpsessie. We werken hiermee samen toe naar een agenda met bouwstenen voor een mooi en duurzaam Drenthe in 2050. Dit Drents Perspectief 2050 presenteren we in de tweede helft van 2022. Meer informatie op: www.nmfdrenthe.nl

Geef een reactie