Opinie Energiecoöperatie De Groene Wieken

In Hoogeveen is de Energiecoöperatie De Groene Wieken opgericht, zoals ook te lezen is op de website van Regionieuws d.d. 12 december 2021. Iedereen van het gas af en hiervoor in de plaats zonne-energie, goed voor het milieu, is de strekking van het initiatief. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de leden van de coöperatie, aldus De Groene Wieken. Ik
zet hier kanttekeningen bij. Vaak wordt gemeld dat dergelijke groene initiatieven echt Nederlands zijn en worden gedragen door Nederlandse bedrijven ten gunste van alle Nederlanders. Helaas klopt dat niet: het zijn (vaak) buitenlandse bedrijven die zonneparken in Nederland laten uitvoeren en/of opkopen en de winsten en de (Europese) subsidies incasseren. Niet genoemd worden ook andere nadelen: fabriceren zonnepanelen leidt tot CO₂-emissie, er zijn  giftige stoffen in zonnepanelen verwerkt, horizonvervuiling van velden zonnepanelen (zie Fluitenberg), boskap (slecht voor milieu), zichtbaarheid panelen op woningen, hoge
aanschaf- en onderhoudskosten, besparing komt niet (altijd) ten gunste van huurders en
bovendien is een woning die niet ‘in de zon’ ligt weinig rendabel voor zonnepanelen. Bovendien is de terugverdienperiode 30 jaar: het is de vraag of men deze periode haalt.

Ronald Wilfred Jansen

Geef een reactie