Ontwikkelingen COVID-19 in Drenthe (weekoverzicht t/m 6 december)

Het aantal positieve testuitslagen is de afgelopen week weer gestegen. De week ervoor leek hij juist iets te stabiliseren. Het aantal ziekenhuisopnames is wel ongeveer gelijk gebleven. De druk op de zorg blijft echter onverminderd hoog. Help de verspreiding van het virus terugdringen. Houd afstand en doe een zelftest voor je anderen ontmoet (zeker bij ouderen). Blijf thuis bij klachten tot je je testuitslag weet. En hou vol met de basisregels (zoals handen wassen). Zo beschermen we elkaar.

Aantal vaccinaties
Voor een extra prik (booster) maak je altijd een afspraak (lees hier waarom). Dit kan zodra je hiervoor de uitnodiging krijgt. Lees er meer over op drenthevaccineert.nl/booster.
Voor een eerste of tweede prik is Prikken zonder afspraak mogelijk op alle locaties in Drenthe. Check hiervoor eerst de actuele openingstijden op drenthevaccineert.nl/locaties.

 • 381.970 inwoners uit Drenthe van 12 jaar of ouder hebben minimaal één vaccinatie ontvangen van een GGD of van een andere instantie (86,3%). (bron: RIVM)
 • 84% van alle 12-plussers in Drenthe is volledig gevaccineerd. (bron: RIVM)
 • In totaal, van 6 januari tot en met 5 december, zette GGD Drenthe 602.311 vaccinaties.

Waarom vaccineren?
Ieder heeft zijn persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld:

 • Vaccineren zorgt ervoor dat je niet of veel minder ziek wordt door corona (wat ziekenhuisopnames helpt voorkomen).
 • Vaccinatie draagt bij aan de groepsimmuniteit. Wanneer veel mensen in een groep immuun zijn, verspreidt het virus zich minder snel.
 • Hierdoor worden maatregelen om het virus in te dammen eerder overbodig.

Meer voorbeelden en informatie om je eigen keuze te maken vind je bijvoorbeeld op de site van TNO en het RadboudUMC: coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Aantal positieve testuitslagen  

 • In Drenthe ontvingen in de afgelopen week 3.392 inwoners een positieve testuitslag (13,7% meer dan de week ervoor).
 • Bij de 0-9 jarigen en de 30-49 jarigen is het aandeel positieven in de afgelopen weken steeds gestegen. Bij de overige groepen is het beeld stabiel of zien we in de laatste week een kleine daling. Bekijk de grafiek.
 • Ten opzichte van Nederland en de omliggende regio’s is het aantal positief geteste inwoners per 100.000 inwoners in Drenthe lager. Bekijk de grafiek.
 • Het reproductiegetal in Nederland is 0,99 (waarde van 15 november). Bij een reproductiegetal lager dan 1, daalt het aantal besmettingen. In dit geval wil een reproductiegetal van 0,99 zeggen dat 100 mensen met corona 99 andere mensen besmetten.

Ziekenhuisopnames 
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde.

Landelijk was tussen 1 en 23 november 74% van de COVID-19 IC-patiënten jonger dan 70 jaar niet gevaccineerd. Bij de groep van 70 jaar en ouder was 51% niet gevaccineerd. (bron: RIVM)

 • Het aantal ziekenhuisopnames is bijna gelijk aan vorige week. Op 6 december lagen er 48 patiënten met COVID-19 in een Drents ziekenhuis, waarvan 11 op een IC bed. Dit kunnen ook patiënten zijn die buiten Drenthe wonen (bron: Acute Zorg Netwerk Noord Nederland.

Aantal testen
Testen zonder afspraak kan in Drenthe alleen tussen 11.00 en 15.00. Als het te druk is (voor verkeersveiligheid of afstand houden) is dit niet meer mogelijk. Maak daarom bij voorkeur altijd vooraf een afspraak.

Bij de testlocaties krijg je altijd een PCR-test. De uitslag volgt uiterlijk binnen 48 uur (maar eigenlijk altijd de volgende dag). Je krijgt hiervan automatisch bericht, ook voor je kind. Heb je geen DigiD of wil je telefonisch de uitslag horen, dan duurt het vaak wat langer.

 • In de afgelopen week hebben 18.565 inwoners uit Drenthe zich laten testen, dat is 5,1% minder dan in de voorgaande week.
 • In de afgelopen week was het vindpercentage (het aandeel positieve testuitslagen van de GGD-testen) 14,9%, Dat is iets hoger dan de week ervoor (13,3%).

Bescherm elkaar: doe een zelftest voordat je mensen ontmoet
Wees extra voorzichtig bij contacten tussen kinderen en 70-plussers, want de oudste groep is het meest kwetsbaar. Houd bezoek beperkt tot vier gasten (vanaf 13 jaar) en doe ook in dat geval allemaal een zelftest. Bescherm elkaar.
Geef een positieve zelftestuitslag altijd door aan de GGD. Dat kan 7 dagen per week via 0592-709709 (8-17.00u).  

Lees in dit nieuwsbericht wanneer alleen een GGD-test voldoet.  

 

Mensen geboren in en voor 1944 en 1945 uitgenodigd voor corona boostervaccinatie

Mensen geboren in en voor 1944 en1945 kunnen online een afspraak inplannen bij de GGD’en voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatieafspraak.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten. Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet wel eerst de brief afwachten.

 

GGD GHOR Nederland roept mensen op zoveel als mogelijk een afspraak te maken via het digitale portaal. Dit gaat sneller en voorkomt dat het callcenter overbelast raakt. Wie zelf niet digitaal vaardig is, kan hulp vragen aan familie, buren of vrienden. Ook de bibliotheek kan hulp bieden.

Voorwaarden booster
De boostervaccinatie kan 6 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald. Wie na deze laatste vaccinatie alsnog positief getest is op corona, moet 6 maanden wachten vanaf het moment waarop hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de CoronaCheck-app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum inzien.

Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf, of met hulp van anderen, naar een GGD-priklocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een aanvullend bericht voor een boostervaccinatie thuis.

mRNA-vaccins
Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of BioNTech/Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord