D66 Hoogeveen wil groene en gezonde schoolpleinen

In Hoogeveen moet meer ruimte voor groene en gezonde schoolpleinen komen. Pleinen moeten een beschutte speelplaats worden waar zintuigen geprikkeld worden, bewegen gestimuleerd, waar regenwater goed opgevangen kan worden en dat voor vele educatieve doeleinden kan worden gebruikt. En juist nu is er een aanleiding om dat te regelen.

In november heeft de Provincie Drenthe besloten om 8 ton beschikbaar te stellen voor de vergroening van schoolpleinen. D66 Hoogeveen is blij met dit besluit. Het geeft scholen de kans om een hun plein zo in te richten dat er schaduw is, regenwater beter opgevangen kan worden en om het een plek voor (natuur)educatie te maken.

Op 9 december stelt de gemeenteraad in Hoogeveen het integraal huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs vast. Alle complimenten voor wethouder Ten Kate en de schoolbesturen dat zij na jaren van stroeve besprekingen onder het vorige college, er nu samen uit zijn gekomen.

D66 grijpt beide punten aan om op 9 december door een motie het college op te roepen bij nieuw te bouwen scholen groene en gezonde schoolpleinen als vertrekpunt te nemen bij de aanleg van schoolpleinen. Bij bestaande scholen die in de toekomst verbouwd of gerenoveerd worden, willen wij ook graag dat er aandacht is voor het gezonder en groener inrichten van de pleinen en roepen het college op om hierover concrete afspraken te maken met de schoolbesturen. Archieffoto

Deel dit bericht!

Geef een antwoord