Opinie Vuurwerkverbod

Iedereen in Hoogeveen heeft een mening over vuurwerk tijdens oud en nieuw. Volgens vuurwerkverkoper Eric Veneboer uit Hoogeveen is corona een gelegenheidsargument om vuurwerk te verbieden, aldus de HC d.d. 19 november 2021. Vorig jaar meldde hij: “ik heb het gevoel dat dit verbod niet gaat bijdragen aan het doel, minder vuurwerkslachtoffers, en dat is heel wrang ”, aldus de Hoogeveensche Courant d.d. 13 november 2020.  Dat Veneboer vorig jaar wel begrip voor het vuurwerkverbod zou hebben klopt dus niet. SGP maakt zich zorgen of het vuurwerkverbod in Hoogeveen voldoende kan worden gehandhaafd.

Mijn indruk is dat er over het algemeen nog wel behoefte is om vuurwerk af te steken, hoewel de laatste jaren bij velen de aandacht verschuift van het harde knalwerk naar siervuurwerk. Vuurwerk afsteken is ook geen must. Die er geen behoefte aan heeft, die doet het ook niet.

Ik heb zelf een hekel aan gevaarlijk (knal) vuurwerk en onruststokers tijdens Oud en Nieuw, dat volgens mij vooral vuurwerkslachtoffers brengt, ook onder onschuldige passanten. Zoiets als klootzakken in het verkeer die met hun roekeloze rijgedrag verkeersslachtoffers maken.

Maar net als deelname in het verkeer houdt ook vuurwerk afsteken een risico in. We gaan ook niet alle verkeer verbieden, omdat ook integere bestuurders een fout kunnen maken. Het is daarom ook goed dat er voorlichting is, over bijvoorbeeld mogelijke oogschade door artsen.

Eind 2018 werd er veel vuurwerk verkocht in Hoogeveen en Eric Veneboer schonk dan ook speciale vuurwerkbrillen en verkocht lanceerinrichtingen voor vuurpijlen. Een goede zaak.

Ergerlijk vind ik ook menen die hulpverleners lastig vallen en lieden die ook buiten Oud en Nieuw gedurende langere tijd gevaarlijk en zwaar vuurwerk afsteken, waardoor honden in de stress schieten. Ondanks dit alles wil ik vuurwerk toch in een wat positiever licht zetten.

Ik ben dan ook niet voor een totaal vuurwerkverbod. Een vuurwerkverbod kan negatieve reacties veroorzaken onder mensen die al onder druk leven door financiële problemen en de coronacrisis.,,Het leek alsof uit protest tegen het aangekondigde vuurwerkverbod overal in Hoogeveen vuurwerk werd afgestoken, waarbij diverse vernielingen zijn gepleegd”, zei fractievoorzitter Brand van Rijn. Meerdere verontruste inwoners hebben hierover bij de partij aan de bel getrokken.” Harde knallen hoor ik niet alleen in het centrum, maar ook bijvoorbeeld in Hoogeveen- Zuid. Vuurwerk is een oude traditie en mensen hebben deze vorm van ontspanning nodig. Bovendien bindt dit feest mensen en geeft het weer hoop op een goed Nieuwjaar. Het is toch leuk als een vader met een kind kan genieten van een sterrenregen.? Zo kan het ook. Voor jongeren is het vuurwerkverbod ook spijtig, want ze hebben al zo weinig vertier in Hoogeveen en lijden ook onder de coronacrisis, maar ook onder eenzaamheid en prestatiedrang op school. Ook in Hoogeveen is zelfs geen centraal geregeld vuurwerkshow mogelijk. Er is ook geen vuurwerkzone ingesteld. Carbid schieten mag volgens mij wel in Hoogeveen en het is goed dat dit aan regels is gebonden. Indien mensen op gepaste afstand blijven, zich vaccineren en fatsoenlijk gedragen is vuurwerk ook wel mogelijk. Sluit honden en dergelijke thuis veilig op zodat ze er minder last van hebben. Het verbod geeft aan het brevet van onvermogen van de overheid om de overlastgevers en de illegale handel in gevaarlijk vuurwerk te bestrijden. “(…) we zullen niet alles kunnen aanpakken en beboeten. Daar hebben we te weinig mensen voor.”, aldus burgemeester Karel Loohuis.
Ook geeft het verbod aan de gevolgen van de bezuinigingen op de zorg en de handhaving.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie