Algemeen

GB: cultuurhistorische panden moeten beschermd zijn tegen sloop of verbouw

Hoogeveen De inventarisatie van cultuurhistorische panden en ensembles moet opgenomen worden in de Omgevingswet zodat deze panden beschermd zijn tegen sloop of verbouw waarbij de authenticiteit teniet wordt gedaan. De inventarisatielijst is er maar lijkt te liggen verstoffen in een bureaulade nadat in 2016 hierover al een Raadsbesluit genomen was. Gemeentebelangen verzoekt het college om zo spoedig mogelijk deze gegevens toe te voegen aan de daartoe geldende bestemmingsplannen in de gemeente Hoogeveen. Mede-indieners voor deze motie van GB Hoogeveen waren CU, SGP en en lijst Van Hien. Na een stemming sloot de gehele raad zich achter deze motie.

 

Reeds in 2015/2016 heeft de gemeente Hoogeveen, in samenwerking met de Historische verenigingen en lokale inwoners, een lijst samengesteld van cultuurhistorische panden en ensembles (een locatie dat in samenhang belangrijk is met gebouwen en omgeving). Dit was nodig om goed in beeld te hebben welke objecten een grote historische waarde hebben en de geschiedenis van Hoogeveen doet leven.
De bescherming van Rijksmonumenten en Provinciaal monumenten is wettelijk geregeld maar “gemeentelijke” monumenten zijn nog niet goed doorgevoerd.
In de Nota Ruimtelijke kwaliteit zijn deze ook benoemd en de classificatie is hierin ook te lezen.

In het verleden had Hoogeveen het beleid dat de gemeente gemoderniseerd moest worden. Oude karakteristieke gebouwen werden gesloopt en de vele kanalen en wijken gedempt. In de vaart der volkeren werd Hoogeveen getransformeerd tot een groeiende industriestad. Helaas verdween hiermee juist datgene waaraan Hoogeveen haar bestaansrecht heeft ontleend. Gelukkig is het tij gekeerd en beseft de gemeente nu dat deze historische pareltjes de stad en dorpen karakter geven. Deze authentieke gebouwen en ensembles vertellen een verhaal. Het nodigt uit tot gesprekken over hoe Hoogeveen ontstaan is, hoe de mensen leefden, werkten en woonden.  De gemeente is zich hiervan bewust en schrijft “De historie heeft de gemeente gevormd en is belangrijk voor de eigenheid en identiteit van de gemeente Hoogeveen” (citaat)

 

Niet weer in de fout

In tegenstelling tot veel omliggende dorpen heeft Hoogeveen in het verleden vele mooie panden afgebroken. Tot groot verdriet van vele Hoogeveners moest bv. het karakteristieke stationsgebouw wijken voor de huidige blokkendoos, Het stukje historie wat nog overgebleven is, verdient het om bewaard en beschermd te worden. Gemeentebelangen benadrukt dat Hoogeveen nu niet weer in de fout moet gaan. Als de zaken administratief niet op orde zijn, kunnen conflictsituaties ontstaan tussen inwoners onderling of met de gemeente.
Er zijn een tweetal fondsen die aangesproken kunnen worden voor renovatie, regulier onderhoud uitgesloten. Er is een bepaling dat als het helemaal economisch niet meer op te brengen is om bv. een huis te renoveren, dan heeft het college mandaat om een sloopvergunning af te geven. De voorwaarde wordt zeker gesteld dat dit goed onderbouwd dient te worden. Daarom moet voor een ieder duidelijk zijn wat wel en wat niet toegestaan is, met de objecten die op de culturele erfgoedlijst staan. Daarom verzoekt Gemeentebelangen het College om met voorrang deze lijst te implementeren in de geldende Omgevingsvergunningen/Bestemmingsplannen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: