Druk op zorgsector in Noord-Nederland neemt verder toe

Het aantal positieve coronatesten blijft verder stijgen. Niet eerder waren er zoveel besmettingen. Daarmee neemt ook het aantal ziekenhuisopnames en dus de druk op de zorg toe. In de media wordt veel gesproken over fase 3. Een spannende tijd, waarin we met elkaar voorbereidingen treffen en we er alles aan doen om, door goede onderlinge samenwerking binnen de regio en met de rest van het land, zowel de grote aantallen Covid-patiënten als de kritieke reguliere zorg aan te kunnen.

Planbare zorg afgeschaald
Afgelopen week hebben de ziekenhuizen in Nederland alle planbare zorg, die zonder te verwachten gezondheidsschade uitgesteld kan worden (FMS 4 en 5), al stilgelegd. Daarmee komt er meer noodzakelijke capaciteit, met name personeel, beschikbaar voor zowel de spoedzorg als de Covid-zorg. Ondanks de grote inspanning van iedereen in zorg, staat de kritieke zorg die binnen 6 weken moet gebeuren om gezondheidsschade te beperken onder druk. Alle inspanningen zijn erop gericht om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken. Er liggen op dit moment 190 coronapatiënten in de Noordelijke ziekenhuizen, waarvan 44 op de IC. In totaal liggen er 30 patiënten uit andere regio’s.

Druk op verpleegafdelingen
Waar in de eerdere coronagolven de druk het grootst was op de Intensive Care, betreft het capaciteitsprobleem nu vooral de beschikbaarheid van klinische bedden in de ziekenhuizen en verpleeghuisbedden. Het capaciteitsprobleem wordt verergerd door personeelstekorten; zowel in de ziekenhuizen als bij de ambulancediensten, huisartsen, wijkzorg en in de VVT is de uitval van personeel ongekend hoog. Alle ketenpartners werken met elkaar en met het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) samen om de beschikbare capaciteit in de zorg zo goed mogelijk te benutten en de druk te verdelen.

Wat betekent fase 3?
Fase 3 wordt landelijk door de minister afgekondigd als de druk door het oplopende aantal Covid-patiënten zo groot is, dat er ingrijpende en onconventionele keuzes gemaakt moeten worden. Op dat moment kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er in de ziekenhuizen alleen nog ruimte is voor acute zorg zoals zorg voor mensen met een hartinfarct, een hersenbloeding of een trauma na een ongeluk en Covid-zorg.

Boosterprik
Een gunstige ontwikkeling is, dat afgelopen week de ziekenhuizen gestart zijn met het geven van de boosterprik aan eigen personeel, huisartsen en medewerkers van de ambulancediensten. Zo beschermen we het zorgpersoneel beter tegen het virus. De GGD’en gaan deze prik aan andere zorgmedewerkers geven en zijn inmiddels ook gestart met het vaccineren van de groep 80+.

Vaccineren blijft van groot belang om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen. Met vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf maar ook de mensen in je directe omgeving. Kijk op de website van de regionale GGD voor nadere informatie. Bron acutezorgnetwerk.nl

Alle mensen geboren in 1939 of eerder kunnen nu telefonisch een afspraak maken

Mensen die zijn geboren in 1939 of eerder, kunnen nu telefonisch een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief van het RIVM te wachten.

Ben je geboren in 1939 of eerder en wil je alvast een afspraak maken voordat je de brief van het RIVM binnen heeft? Dat kan. Bel hiervoor het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer via 0800-7070. Dat kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur. Houdt er rekening mee dat in verband met de drukte er langere wachttijden kunnen zijn voor het maken van een afspraak.

,,Er is de afgelopen dagen vertraging geweest in de bezorging van de uitnodigingen. Omdat wij op dit moment niet kunnen inschatten of de vertraging daadwerkelijk is weggewerkt, kunnen mensen geboren in 1939 of eerder vanaf nu ook zonder uitnodigingsbrief van het RIVM een afspraak inplannen. De GGD’en staan klaar om deze mensen een booster te geven en we zouden het zonde vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne”, legt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland uit.

Partner mee?

Als je partner mee wil komen voor een boostervaccinatie, maak de afspraak dan telefonisch en geef aan dat je samen wilt komen. Je partner moet 60 jaar of ouder zijn. Voor je partner geldt, net als voor jezelf, dat de laatste (volledig afgeronde) coronavaccinatie of een positieve testuitslag van één van de GGD’en een half jaar geleden moet zijn.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als je niet in de leeftijdsgroep valt (geboren in 1939 of eerder). GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Als je ongeldig een afspraak maakt, krijg je vooraf bericht dat de afspraak wordt geannuleerd. Of anders kom je op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Lees meer informatie over de boosters in ons vorige nieuwsbericht over de extra vaccinaties. Let op: in dat bericht stond nog vermeld dat het pas mogelijk is om een afspraak te maken als de uitnodigingbrief van het RIVM binnen is. Die eis is nu dus vervallen als je telefonisch een afspraak maakt.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord