Vaccinatie locatie Hoogeveen vanavond en morgen ook geopend

Vanavond (vrijdag) kun je van 17 – 20.00 uur in Hoogeveen terecht, zaterdag van 13-17.00 uur en zondag openen we extra bij De Bonte Wever in Assen (9-17.00 uur). Kijk voor alle actuele openingstijden op drenthevaccineert.nl/locaties.

Lukt een afspraak voor vandaag niet?
Vrije inloop kan nog steeds bij testen en vaccineren, maar het blijft beter om vooraf even een afspraak te maken. Ook met een afspraak kun je bijna altijd dezelfde dag nog terecht. Dan ben je op de locatie ook sneller aan de beurt, sneller klaar en voorkomen we dat het te druk wordt. Op alle locaties geldt dat testen of vaccineren zonder afspraak niet meer mogelijk is wanneer dit niet meer veilig kan (qua verkeer en/of 1,5 meter afstand houden).

Wil je voor dezelfde dag een afspraak en lukt dat niet online? Lees dan dit bericht.

Wanneer krijg je de CoronaCheck QR-code?
Bij GGD Drenthe krijg je het Pfizer vaccin. Tussen de eerste en tweede prik zit minimaal 21 dagen. Twee weken na je laatste prik kun je de QR-code voor de coronabewijs ophalen in de Coronacheck app of –website. Tot die tijd gebruik je Testen voor toegang als je een coronabewijs nodig hebt.

Heb je al eens corona gehad?
Dan hoef je maar één prik voor je Nederlandse coronabewijs. Geef dit  – voor een goede registratie – wel goed aan bij het maken van de afspraak (of op de locatie, als je zonder afspraak komt). Gebruik je momenteel een herstelbewijs voor de QR-code? Print die voor de zekerheid uit vóór je vaccinatie, zodat je die kunt blijven gebruiken tot je vaccinatiebewijs er is.

Heb je nog vragen?


Bel ons dan, via 0592-709709 (7 dagen per week, 8-17.00 uur) of mail ons via coronavragen@ggddrenthe.nl.

Boosterprik versneld van start

Eind volgende week start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden. Daarna worden mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag besloten na overleg met het RIVM, GGD GHOR en de zorgkoepels. Als de 60-plussers geweest zijn krijgt de rest de gelegenheid.

De effectiviteit van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins bieden voor 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Toch biedt een booster de oudsten en kwetsbaren een extra bescherming tegen ziekenhuisopname. Ook stelt het kabinet een booster beschikbaar voor medewerkers in de zorg met contact met patiënten en cliënten, gelet op de grote druk op de zorg en het belang van zorgcontinuïteit. De gezondheid van medewerkers in de zorg is cruciaal in deze drukke tijden en nu er weer zoveel van hen wordt gevraagd.

Half oktober heeft minister De Jonge de Gezondheidsraad verzocht om een nieuw advies voor de boosterprik. De Gezondheidsraad heeft op dinsdag 2 november geadviseerd uit voorzorg te starten met een booster voor 60-plussers om toename van ernstige ziekte voor te zijn.

Besmettingen en het nut van een booster

De Gezondheidsraad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik op dit moment slechts een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen. Ook moet het nieuwe advies niet gezien worden als een instrument om de huidige besmettingsgolf in te dammen. Voor de algemene bevolking beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en zieken huisopname (respectievelijk 94% tegen ziekenhuis- en 97% tegen IC-opname). Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming.

Landelijke campagne: vaccinatie vooral bij en door de GGD

De oudsten en meest kwetsbaren komen vanaf vrijdag 19 november aan de beurt. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19. De uitnodigingen vallen vanaf donderdag 18 november bij de 80-plussers op de mat. Het callcenter en de digitale portal zijn dan ook open. Overigens mogen mensen die aan de beurt zijn meteen ook hun partner meenemen. Het is sowieso een dringend advies aan iedereen om zoveel mogelijk naar een GGD-locatie te komen, al dan niet gebracht door een familielid. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een booster krijgen. De GGD begint met 70 locaties, oplopend tot ruim 80.

Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren kunnen een beroep doen op de GGD, opgeven kan per donderdag 18 november.

Vanaf het eind van december ontvangen de circa 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen de booster ook op één van de GGD-locaties. Ook de 60-plussers op de BES-CAS-eilanden krijgen een booster aangeboden vanaf dinsdag 23 november. Nadat de primaire doelgroep is geweest.

De zorg prikt de zorg

Ook medewerkers in de zorg en ondersteuners die contact hebben met patiënten en cliënten krijgen een aanbod voor een booster. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Op deze locaties prikken medewerkers uit de zorg de zorgmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de GGD. Deze zorgbrede solidariteit is gisterenavond met alle betrokken partijen overeengekomen en wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun personeel te prikken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord