Algemeen

Scholen en gemeente zijn het eens over aanpak schoolgebouwen in Hoogeveen

De schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs en de gemeente Hoogeveen zijn het eens over een plan om de komende jaren schoolgebouwen te vernieuwen, te renoveren of op te waarderen. Scholen kwamen ieder jaar opnieuw met hun onderhoud- en bouwplannen. Een visie op de lange termijn ontbrak en ook een integrale aanpak miste. Nu ligt er een goede basis met het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wethouder Onderwijs Werner ten Kate: ‘Wij zijn ons ervan bewust dat onderwijshuisvesting een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarom hebben we het IHP samen met de schoolbesturen ontwikkeld. Door deze gezamenlijke aanpak is er een breed draagvlak voor het IHP, er ligt een goede basis voor de komende jaren. We hebben lange tijd overleg nodig gehad, maar nu kunnen we aan de slag met het vernieuwen en op orde houden van de huisvesting van het onderwijs in Hoogeveen. De eerste concrete plannen zijn bij CBS De Akker in Pesse. De jaren daarna gaan we plannen voor het speciaal onderwijs uitwerken en voor Titus Brandsma gecombineerd met Het Palet.’

Gezamenlijke visie en ambitie
Gerard Janze, directeur-bestuurder bij PricoH, namens alle schoolbesturen: ‘Het is echt bijzonder dat wij er in Hoogeveen in zijn geslaagd om met zijn allen, dus met álle schoolbesturen en de gemeente tot overeenstemming te komen. Wij hebben samen vastgelegd wat de volgorde van aanpak van schoolgebouwen is en dat voor de komende tientallen jaren. Dat is vooral goed nieuws voor alle kinderen in Hoogeveen, want zij krijgen betere gebouwen. Bij sommige locaties en projecten zijn er nog wel vragen die opgelost moeten worden. Daar blijven we elk jaar het overleg over voeren als schoolbesturen en gemeente samen. Ik ben heel tevreden en blij.’

IHP en gemeenteraad
De schoolbestuurders hebben gereageerd op het concept IHP en daar heeft het college een reactie op vastgesteld. Op 25 november wordt de raad geïnformeerd over het IHP. Op 29 november debatteert de raad erover en op 9 december neemt de raad een besluit over het IHP. Na het vaststellen van het IHP blijven schoolbesturen en gemeente in overleg over de jaarlijkse uitvoeringsagenda en de haalbaarheidsstudies.

Jong Hoogeveen
Het IHP sluit aan bij de missie van Jong Hoogeveen: het vergroten van kansen voor alle kinderen van de gemeente Hoogeveen. Een goed en veilig schoolgebouw is een randvoorwaarde om te kunnen leren, ontwikkelen en groeien.

 

Geef een reactie