Gemeentebelangen van Hoogeveen haakt in op de wensen voor een nieuwe spoorverbinding “De Lelylijn”

Hoogeveen. Gemeentebelangen van Hoogeveen haakt in op de wensen van de 3 noordelijke provincies en Overijssel om een nieuwe spoorverbinding “De Lelylijn” aan te leggen als wel de “Nedersaksenlijn”. Hierdoor, zo stellen de noordelijke provincies, wordt de realisatie van de bouw van 220.000 woningen economisch haalbaar. Gemeentebelangen Hoogeveen wil dat Hoogeveen meegenomen wordt in het totaalplan.

Zoals nu geprojecteerd is zal de Nedersaksenlijn via Coevorden-Emmen-Stadskanaal gaan, dus langs de oostkant van Drenthe en de Lelylijn langs de westkant (Friesland) zodat het er op lijkt dat we qua treinaansluiting in economisch Niemandsland dreigen te komen. “De spoorverbinding via Hoogeveen moet verbeteren om het economische en woonklimaat in Hoogeveen op peil te houden”, geeft raadslid Jan van der Sleen aan. “We ijveren ons ervoor dat ieder kwartier er een trein zal stoppen in Hoogeveen”.

Daarnaast pleit Gemeentebelangen ook voor een spoorverbinding van Hoogeveen naar Coevorden/Emmen zodat ook een goede verbinding ontstaat met Oost-Groningen, Twente (Nedersaksenlijn) en Duitsland. Op deze manier wordt het zakelijk treinreizen vanuit Hoogeveen naar het noorden, zuiden en naar bv. Berlijn een stuk gemakkelijker. Hoogeveen ligt regionaal zo handig dat een knooppunt van treinverkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland en tussen Noord-Nederland en “bovenmidden” Duitsland logistiek gezien uitermate geschikt is.

Van der Sleen vervolgt: “Er is ruimte om bij het station nog meer parkeergelegenheid voor auto’s te creëren en een grotere stallingsruimte voor fietsen. Ook moet het stationsplein zodanig ingericht worden dat het ook voor de bussen logistiek gezien, gemakkelijk aan- en af te rijden is. Dit vergt geen grote aanpassingen gelukkig. Vanuit Hoogeveen is er nu al veel forensen-verkeer en door de toename van een groot aantal woningen in Hoogeveen, zal het reisverkeer alleen maar toenemen.”

Naast het treinverkeer dienen ook de wegen aangepakt te moeten worden. Gemeentebelangen zal zich sterk maken om de weg-infrastructuur te verbeteren. “De verdubbeling van de N48 is al jaren een wens en zeker ook een noodzaak om vanuit het Twenteland een betere en veiliger aansluiting te krijgen richting het noorden. Uiteraard, zal dan ook gelijk het knooppunt Hoogeveen aangepakt moeten worden. Ook moet de A28 van Meppel tot in ieder geval het knooppunt Hoogeveen verbreed worden naar 3-baans om het vele verkeer in de nabije toekomst soepel te laten verlopen” zo stelt Van der Sleen. “Zo anticipeer je op de groei van de gemeente en verbeter je het economisch en woonklimaat van Hoogeveen. Het verbeteren van de infrastructuur is daarom een van de speerpunten van het komende partijprogramma van Gemeentebelangen Hoogeveen”, zo besluit Van der Sleen.

Voor meer info:

https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2019/05/Stand-van-zaken-MIRT-onderzoek-A28..pdf

Deel dit bericht!

Geef een antwoord