Opinie Ledenverlies FNV

Het ledental van de FNV daalt. Wat zijn hier nu de oorzaken van ? Ik weet het niet precies. Bijna 20 jaar geleden ervoer ik positieve hulp van de FNV bij een ontslagprocedure.  Op het eerste gezicht doet het FNV wel goed werk. Zo is er in Hoogeveen hulp bij het invullen van de belastingaangifte en doet de FNV aan loopbaanbegeleiding. Mijn recente ervaring met FNV Kiem is echter teleurstellend: mooie glanzende website met tips, maar toen de nood aan de man kwam staken ze geen geld en energie in een procedure en geldvordering. Inmiddels heb ik ook mijn lidmaatschap van FNV KIEM opgezegd. Blijkbaar zijn de tijden veranderd. Het zijn vooral neoliberale thema’s als flexibilisering en versobering van sociale voorzieningen die de agenda van Nederland domineren. Deze ellende duurt al zo’n 20 jaar en signalen als stijgende energieprijzen geven nog weinig hoop. In dit licht bezien vind ik dat de FNV een megablunder heeft begaan door de zogenaamde participatiewet goed te keuren. Dit bracht veel misstanden. Minder vaste banen, lagere lonen, meer bestaansonzekerheid, slechtere arbeidsomstandigheden en gevoelens van onmacht, ziekte en frustraties bij een groot deel van de bevolking, juist die mensen waarvoor de vakbond zich sterk moet maken. Ik denk dat een goede vakbond bittere noodzaak is. Ik ben (nog) lid van het FNV. Stakingen en harde acties zijn in deze tijd nog het enige redmiddel en de vanouds beproefde recepten om op de onverschillige liberale overheid in te werken. Ik zou als vakbond wat minder inzetten op het Poldermodel en wat fermer optreden. Het ledenverlies ligt er wellicht dan ook aan dat mensen geen vertrouwen meer in de bond hebben, dat ze te weinig doen behalve een mooie
website presenteren, en dat financieel noodlijdende mensen besparen op contributiegeld.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord