Kansen liggen voor het grijpen op de arbeidsmarkt Drenthe

In heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de arbeidsmarktregio Drenthe zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een record aantal vacatures in Drenthe groeide het aantal vacatures naar 3.300 halverwege 2021. Dit komt omdat de economie na de coronacrisis weer aantrekt en werkgevers op zoek gaan naar personeel. Voor werkzoekenden betekent dit dat er kansen zijn om  aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit Regio in Beeld Drenthe die UWV vandaag uitbrengt.  

In Drenthe is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgden ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt van april tot en met juni van dit jaar sterk opliep in Drenthe. Het aantal openstaande vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 1.300 (+67%) en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is er sprake van personeelstekorten.

Kansen

De krapte in de arbeidsmarktregio Drenthe zit op dit moment in een groot deel van de sectoren en beroepsgroepen. Vooral in techniek, ICT, dienstverlening en zorg & welzijn is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals elektriciens, monteurs, systeemontwikkelaars, medewerkers fastservice, verzorgenden en verpleegkundigen erg kansrijk  voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken.

Ontwikkeling WW

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de arbeidsmarktregio Drenthe waren er aan het begin van 2021 ruim 4.800 lopende WW-uitkeringen en eind september 2021 waren er ruim 3.200 lopende uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in de loop van 2021 daarmee af met ruim 33%. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen aan het eind van het jaar weer wat gaat toenemen. Dit is het gevolg van het wegvallen van de steunmaatregelen en seizoenswerkloosheid.

Mismatch

De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een record aantal vacatures beschikbaar is. Er zijn landelijk zelfs meer vacatures dan werklozen op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen mensen binnen de beroepsbevolking als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor we deze mensen niet kunnen begeleiden bij het vinden van werk.

UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie kunnen wij samen met onze partners deze groep gaan begeleiden in het vinden van werk.

Regionale Mobiliteitsteams

De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord