Algemeen

Wandelexpositie Sprekend Leven druk bezocht

Vorig jaar verscheen bij de NNCZ een prachtig boek met veel ‘Sprekende levens’. Interviews door schrijver Pieter Mulderij met mensen die voor hun naasten en directe omgeving van waarde zijn en veel betekenen. Een hele generatie levens gebundeld in een boek. De interviews gaan gepaard met prachtige foto’s gemaakt door André Weima. Omdat zowel de verhalen als de foto’s veel indruk hebben gemaakt, werd naast het boek ook een expositie ingericht dat plaatsvond van 2 oktober tot en met 23 oktober.

De prachtige portretten waren te bewonderen in verschillende etalages in het centrum van Hoogeveen waaraan ook een prijsvraag was verbonden. Bij elk portret kon een letter gevonden worden en alle letters tezamen vormden de slogan “Sprekend leven is een prachtig boek dat je pakt!”. De wandelexpositie is druk bezocht en vele inzendingen zijn binnengekomen bij de NNCZ. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend en hebben zij allen persoonlijk bericht ontvangen. Alle deelnemende winkeliers hebben hiervoor prachtige prijzen ter beschikking gesteld.

Eerdere berichtgeving over de Wandelexpositie Sprekend Leven: 

“Het leven is van de gezichten af te lezen” 

André Weima, fotograaf: ‘Het leven is van de gezichten af te lezen. We hoefden het alleen nog maar te documenteren. Prachtige mensen! Tijdens de fotosessies voor dit boek zag ik in deze unieke mensen steeds een heel leven voor me. Een leven vol herinneringen en soms ook indrukwekkende gebeurtenissen.’ Pieters Mulderij, tekstschrijver: ‘Het boek SPREKEND LEVEN, waardevol bestaan’ doet een appèl aan u als lezer om ouderen met een zorgvraag in een ander en vooral positiever daglicht te stellen. Zij hebben mede invulling gegeven aan onze samenleving en zijn nog op vele gebieden van waarde voor hun (nabije) omgeving.’

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ, over het boek: ‘Al langere tijd wordt er binnen onze organisatie nagedacht over de manier waarop je voor het voetlicht kunt brengen dat mensen die een grote zorgbehoefte hebben meer zijn dan hun ziekte of zorgvraag. Dat het mensen zijn die veelal een heel leven achter zich hebben, met mooie en vaak ook aangrijpende herinneringen. Mensen die nog van betekenis en van waarde zijn voor anderen in hun naaste omgeving. Het achterhalen en verwoorden van die betekenis blijkt niet altijd eenvoudig. Want hoe kom je erachter, wanneer iemand met bijvoorbeeld de ziekte dementie niet meer onze gangbare taal spreekt?’

“Iedereen is van waarde en van betekenis!”  

‘Wat gun ik het iedereen dat hoe minimaal het contact soms ook nog is, denk aan een bekende liefdevolle oogopslag of elkaars hand vasthouden, dat dat soms nieuwe contact wederzijds gewaardeerd wordt en als fijn ervaren wordt. We hopen dat de verhalen in het boek bijdragen aan het waarderen van en waarde geven aan datgene wat mensen nog wel kunnen en de positie die ze in de huidige fase in hun leven nog innemen. Het zal er naar ons idee toe bijdragen dat iedereen meetelt in onze samenleving en nog steeds van waarde is, ook al is men op leeftijd en heeft men zorg nodig.’

Geef een reactie