Politiek

VVD: Stop voorrangspositie statushouders in huurwoningen

Hoogeveen – Iedere Nederlander heeft recht op huisvesting, maar dat statushouders op de Hoogeveense huurmarkt een voorkeurspositie hebben is de VVD een doorn in het oog. “Het mag niet zo zijn dat zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dat gelijk een vrijbrief voor een prioriteitsplaatsing in een huurwoning is. Er zijn andere opties en het rijk heeft daarvoor fondsen aan gemeenten ter beschikking gesteld”, zegt VVD-Raadslid Mark Strolenberg.

Hoogeveen heeft de verplichting om vergunninghouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) te huisvesten, wat momenteel leidt tot langere wachttijden op de reguliere huurdersmarkt. “Nieuwe Nederlanders moeten woonruimte hebben, dat is logisch en ook het probleem niet. Maar met een wachttijd op een sociale huurwoning, die zeker voor gezinswoningen oploopt tot meer dan vier jaar worden zijn Hoogeveners gedwongen zichzelf te redden. En dat is absoluut onacceptabel.” Aldus Strolenberg die over dit onderwerp schriftelijke vragen aan het Hoogeveense College stelt.

Rijkssubsidie beschikbaar
Voor het huisvesten van vergunninghouders heeft het Rijk vorig jaar 87,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten en verhuurders te helpen tijdelijke huisvesting te realiseren voor statushouders. Strolenberg: “Van dit bedrag is nog maar 2,9 miljoen euro gebruikt. Wij vragen ons af in hoeverre de gemeente al plannen ontwikkeld heeft om hier gebruik van te maken.”

De subsidie zou volgens de VVD gebruikt kunnen worden om tijdelijk leegstaande kantoorpanden om te bouwen voor bewoning, tiny houses (kleine huisjes) te bouwen of bijvoorbeeld het oude Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhouwerstraat aan te passen. “Er zijn mogelijkheden genoeg, dat bewijst ook de bewoning van veel leegstaande Hoogeveense gebouwen door anti-krakers. Met fondsen van het Rijk drukt een investering ook niet op de gemeentelijke begroting. Want met de krappe huurmarkt is verdringing onwenselijk en ook onnodig”, besluit Strolenberg.

Een gedachte over “VVD: Stop voorrangspositie statushouders in huurwoningen

  • Het zou ook al schelen als ze de starterslening voor koopwoningen ook weer mogelijk zouden maken voor laagbouwwoningen en niet alleen voor appartementen/flats!
    Jonge gezinnen die een laagbouw gezinswoning huren gaan echt niet met hun gezin in een flatje wonen dus daar mis je al een stuk van de doorstroming.

Geef een reactie