foto: Pixabay
Algemeen

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

In september daalde het aantal WW-uitkeringen in Drenthe verder. Ook vanuit de bouw zitten steeds minder mensen in de WW. De bouw kampt met toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze beroepen alleen maar toe. Ook verlaten de komende jaren veel oudere medewerkers de bouw door pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep.

WW in september verder gedaald

Eind september telde Drenthe 5.698 WW-uitkeringen. Dat is 2,3% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 63 uitkeringen (-1,1%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in de afgelopen maand in de meeste sectoren, maar vooral in de uitzendsector, detailhandel en horeca. Eind september 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ook ruim lager dan een jaar eerder (-25,5%). Sinds vier maanden ligt de WW er weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. Daar tegenover staan steeds meer openstaande bouwvacatures. De arbeidsmarkt voor veel bouwberoepen is momenteel dan ook krap. Dit zorgt voor grote personeelstekorten bij bouwbedrijven. Dit blijkt uit de barometer bouw die UWV op 30 september publiceerde. De werkgelegenheid in de bouw groeide de afgelopen jaren flink door een grote hoeveelheid opdrachten. De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt. Na de uitbraak van de pandemie nam het aantal banen licht af en kwamen er meer mensen vanuit de bouw in de WW. In de tweede helft van 2020 groeide de werkgelegenheid weer, trad een daling op in de WW-populatie en nam het aantal vacatures toe. Hoewel maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en een tekort aan materialen de groei in de bouw de komende jaren kunnen afremmen, zijn de vooruitzichten in de bouw gunstiger dan eerdere prognoses lieten zien. De energietransitie en de aanpak van het woningtekort zorgen voor veel vraag naar mensen in bouwberoepen. Ook verlaten veel oudere werknemers de komende jaren de bouw door pensionering. Dit betekent kansen voor mensen die werk zoeken in bouwberoepen of die zich willen laten omscholen tot een van de bouwberoepen.

 

WW in heel Nederland gedaald

Eind september telde Nederland 207.918 WW-uitkeringen. Dat is 2,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 212.661 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.743 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,2%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in september af. Een jaar eerder telde Nederland 278.413 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 70.495 uitkeringen (-25,3%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In september nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 6.472 WW-uitkeringen; 2,5% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind september 29,2% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in september met 1,2% af tot 7.448. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 27,5%.

 

Geef een reactie