Lancering stichting Drents Agrarisch Erfgoed

Drenthe beschikt over uniek historisch erfgoed. Van hunebedden tot de Koloniën van
Weldadigheid. Maar ook de karakteristieke boerderijen met de bijbehorende schuren en erven zijn
bijzondere objecten in het Drentse landschap. Om dit agrarisch erfgoed te behouden en te
beschermen is onlangs de stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht, die op woensdagavond 27
oktober officieel zal worden gelanceerd.

De stichting richt zich niet alleen op de karakteristieke
ensembles van boerderijen, bijgebouwen en erven, maar ook op het Drents agrarisch
cultuurlandschap. Doel is onder meer een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van
het platteland in Drenthe.

In Drenthe is de historie, de invloed van de natuur en de mens nog steeds zichtbaar in het landschap.
Hier gaan natuur en cultuur nog hand in hand, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn
boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is. Het leven
op het platteland krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving. Daarnaast komen er grote
vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van energietransitie, aanpassing van de
landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Opgaven die ook
gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe en het agrarisch erfgoed.

De stichting wil zich graag inzetten voor het behoud van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het
erfgoed op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons. Daarbij werkt de
stichting samen met diverse partners, waaronder Het Drentse Landschap. Tevens initieert de
stichting diverse werkgroepen met vele vrijwilligers, zoals de werkgroep boerenerven. Deze
werkgroep wil bewoners ondersteunen in het laten inpassen van boerenerven in het ingetogen en
sobere Drentse landschap. De projecten en initiatieven worden gedeeld via het digitale platform
(www.drentsagrarischerfgoed.nl). Ook kunnen belangstellenden hier terecht voor informatie en
vragen over het Drents agrarisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheid uit het
Boerderijenfonds het komend jaar.

Daarnaast geeft de stichting voorlichting door middel van bijeenkomsten en publicaties. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst geeft prof.dr.ir. Theo
Spek van de Rijks Universiteit Groningen een voordracht over ‘Agrarische landschappen van Drenthe:
een eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst’. Een interessant thema waar belangstellenden zich
via de website www.drentsagrarischerfgoed.nl voor kunnen aanmelden

Deel dit bericht!

Geef een antwoord