Column

Opinie huurhoogte en verhoging woningbouwcorporaties in Hoogeveen

Ik maak me wat zorgen over de huur (verhogingen) van woningbouwcorporaties, ook in Hoogeveen. De huurhoogte wordt gebaseerd op een soort puntensysteem. Zo krijgt een woning meer punten als bijvoorbeeld winkels in de buurt zijn en zo verhoogt dubbele beglazing en vloerverwarming de huurhoogte.

Woningbouwcorporaties doen pogingen om woningverbeteringen aan te brengen, zoals een extra luxe keuken, tegen extra betaling door de huurder. In sommige gevallen kan dat duizenden euro’s bedragen. Wanneer deze extra voorzieningen zijn aangebracht, verhoogt dat het aantal woonpunten, hetgeen opnieuw tot huurverhoging kan leiden, waarvan ook nieuwe huurders de dupe zijn. Zo geschiedt het regelmatig dat een nieuwe huurder plotseling met een huurverhoging te maken krijgt en dus veel minder betaalt dan de vorige huurder of een huurder van een vergelijkbaar huis in de straat. Dit opent dus de weg naar willekeur bij huurverhoging door corporaties.

In veel gevallen juridisch toelaatbaar, maar is het moreel acceptabel. ? Hierbij ook doelend op de over het algemeen erg hoge huren en de grote reserves van woningbouwcorporaties.

Ook dit is weer een teken aan de wand voor het liberale en kapitalistische woningbeleid. Door de krapte in het aanbod van woningen zijn huurders gebonden aan de zeer hoge huren. Bij een eventueel geschil over de huurverhoging of aanvangshuur doet de Geschillencommissie niets, omdat dit juridisch niet tot hun takenpakket behoort. Dat is jammer want zo’n commissie zit dicht bij het vuur en hierin heeft ook een lid van een woningcorporatie zitting. De huurder is dus afhankelijk van andere, hopelijk objectieve steun. Woningcorporaties zoeken daarbij de grenzen op soms gehinderd door de Huurcommissie.
De huurder voor wie het puntensysteem ondoorzichtig is, is afhankelijk van deze overheidsinstantie. Ik hoop dat de echte sociale woningbouwcorporaties weer hun intrede in zodat er huurwoningen komen die behalve van een goede kwaliteit ook goed betaalbaar zijn en dat er een uniforme regeling is zonder dat woningbouwcorporaties allerlei mogelijkheden hebben op via rechts of links hoge huren te bedingen of huurverhogingen door te voeren.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie