Algemeen

Woningcorporaties in regio startklaar voor nieuwbouw en verduurzaming

De negen woningcorporaties in de regio Zwolle pakken samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Uit regionaal onderzoek blijkt, dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. Daarbij doen ze een dringend beroep op gemeenten en andere samenwerkingspartners om te helpen. Ook in werkgebieden Hoogeveen en Meppel geldt dezelfde situatie. Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept zegt hierover: ”Wij staan klaar om voor extra nieuwe sociale huurwoningen te zorgen in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Zodra er extra nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn, kunnen we bouwen”.

 

Oproep aan gemeenten: ‘Maak nieuwbouw mogelijk’

Uit landelijk onderzoek van brancheorganisatie Aedes en de ministeries van BZK, Financiën en EZK bleek vorig jaar dat woningcorporaties niet genoeg middelen hebben om voldoende woningen te bouwen en te verduurzamen. Naar aanleiding van dat onderzoek hebben de negen corporaties die samenwerken onder de naam Nowozo, een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de opgaven in de regio te realiseren.

100 miljoen extra investeringscapaciteit door samenwerking

De corporaties hebben voor de nieuwbouw vooral de medewerking van gemeenten nodig. “We hebben ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen”, vervolgt Waarsing. “Voor die ruimte zijn we afhankelijk van de gemeenten. Het is aan hen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Ook zijn voldoende capaciteit bij de gemeenten en commitment tijdens ruimtelijke procedures nodig. We moeten en willen vaart maken met de nieuwbouw en we rekenen erop dat de gemeenten zich inzetten om daaraan mee te werken. Daarnaast is het wat ons betreft noodzakelijk om de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing volledig af te schaffen, willen we de opgaven realiseren.”

Samen strategische keuzes maken

De negen corporaties staan dus klaar om extra woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Daarnaast zijn er nog andere opgaven, zoals herstructurering en flexwonen, waarmee ze aan de slag willen. Dat kan niet zonder dat er prioriteiten worden gesteld. Ze gaan daarom de komende tijd in gesprek met hun belanghebbenden om samen strategische keuzes te maken.

Over Nowozo

Het samenwerkingsverband Nowozo bestaat uit de negen corporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang Zwolle, SallandWonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woningstichting SWZ, Woonconcept en Woonstichting VechtHorst. Ze werken al jaren samen in de woningmarktregio Zwolle/Stedendriehoek.

Geef een reactie