Scheikundedocent uit Hoogeveen genomineerd voor UAF-Award: uitblinker van het jaar

Een docent scheikunde uit Hoogeveen, Norhan Alsheikh Hidar, is één van de zes genomineerden voor de UAF-Award. Met de verkiezing vraagt het UAF aandacht voor het potentieel en het doorzettingsvermogen van gevluchte studenten en professionals die hier aan hun toekomst werken. Vanaf 11 oktober kan iedereen zijn stem uitbrengen via uaf.nl/stemmen. Op 4 november maakt het UAF bekend wie de uitblinker van het jaar is.

 

Gevluchte studenten en professionals hebben een lastige startpositie in Nederland en moeten allerlei obstakels overwinnen. Bijvoorbeeld de taalbarrière, een diploma dat niet op waarde wordt geschat, onbekendheid met het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt bemoeilijken de toegang tot opleidingen en banen die bij hun talenten passen. Wie ondanks die lastige omstandigheden toch weet te excelleren, is een echte uitblinker.

De zes genomineerden voor de UAF-Award 2021 vallen op door hun studie- en werkprestaties en hun maatschappelijke inzet. Met de verkiezing wordt in brede zin aandacht gevraagd voor de kennis en talenten die gevluchte studenten en professionals meebrengen.

Van apotheker naar docent

In 2014 vluchtte Norhan met haar gezin voor de oorlog in Syrië. In korte tijd heeft zij zich de Nederlandse taal en cultuur eigen gemaakt en het vak van docent geleerd. Norhan: ‘Ik heb Farmacie gestudeerd in Damascus en werkte in een apotheek. Omdat ik mezelf wilde ontwikkelen volgde ik mijn laatste twee jaar in Syrië een masteropleiding. Als onderdeel van die opleiding gaf ik les aan derdejaars universiteitsstudenten. Dat ging me goed af, ik vond het leuk. Daarna begon de oorlog en was het gedaan. De opleiding heb ik niet afgemaakt.’

In Nederland bleek het vrijwel onmogelijk om haar carrière als apotheker te hervatten, omdat dit een langdurig proces is. Daarom oriënteerde ze zich op andere mogelijkheden. Via het UAF nam ze deel aan het oriëntatiejaar Statushouders voor de Klas. Norhan: ‘Vanwege corona was het grotendeels online. Het gaf me inzicht wat er van mij verwacht wordt als ik docent wil worden.’

Daarna volgde ze de Kopopleiding aan de Hogeschool Windesheim, een éénjarige opleiding voor aankomende docenten. Sinds september geeft Norhan één dag per week scheikunde aan derde klas havo- en vwo-leerlingen van het Dr. Nassau College in Assen. Norhan: ‘Als je iets echt wilt, als je het van binnen voelt, dan lukt het altijd. Makkelijk was het geen moment, ik heb er hard voor gewerkt.’

Maatschappelijk actief

Naast haar taallessen Nederlands deed Norhan drie dagen per week vrijwilligerswerk als tolk en assistent onderwijzer op een middelbare school. Ze ondersteunde leerlingen met een vluchtelingenachtergrond bij het leren van de taal. ‘Zo ontdekte ik dat ik lesgeven leuk vind.’

Stem op jouw uitblinker van het jaar!

Vanaf 11 oktober kan iedereen stemmen op de genomineerden voor de UAF-Award, via uaf.nl/stemmen. Alle stemmers bepalen samen met een vakjury wie er wint. De winnaar krijgt een opleidingstraject naar keuze ter waarde van vierduizend euro, mogelijk gemaakt door ICM.

Over het UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We behartigen hun belangen, geven advies en bieden begeleiding en financiële steun. Onze kennis en ervaring delen we met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.

Foto: Emiel Elgersma

Deel dit bericht!

Geef een antwoord