Politiek

Gemeentebelangen Hoogeveen trapt af richting verkiezingen

Hoogeveen – Het motto waaronder Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de verkiezingen ingaat, is “Vol gas met nieuw elan”. Dat is afgelopen zaterdag meteen in de praktijk gebracht. Bestuur, fractie en leden van Gemeentebelangen hebben letterlijk de campagne afgetrapt door samen te beginnen aan een fietstocht door onze gemeente. In het inleidende gesprek is niet teruggekeken maar het vizier op vooruit gezet en als de ledenvergadering instemt, dan heeft GB Hoogeveen voor het eerst een vrouwelijke lijsttrekker: Hilma Hooijer uit Noordscheschut.

Hilma Hooijer gaat vol gas met nieuw elan als lijsttrekker de verkiezingen in

Campagneleider Jan van der Sleen heeft vanaf Plan Schoonhoven een route uitgestippeld langs een aantal significante plekken in de gemeente Hoogeveen, waar fractie en bestuur door woordvoerders op enthousiaste wijze zijn gewezen op de mogelijkheden die zij zien voor deze plaatsen. Zo wijzen Jan de Vries en Roelof Koops namens Pr8velden de leden van GB erop dat aan de oostkant van Hoogeveen, beeldbepalende landschapselementen als wijken voor afvoer van water en turf, voorgoed dreigen te verdwijnen. Ook de verdroging van de bossen in dit gebied is goed merkbaar door de lage waterstand. Gepleit wordt om de wijken te herstellen en een aansluiting te maken op de vijver in het plan Schoonhoven. Hierdoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld recreatieve kanotochten. Pr8chtveld bestaat uit afvaardigingen van Plaatselijk Belang van Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut en Nieuwlande.

In Nieuwlande is museum De Duikelaar bezocht. GB is hier op de hoogte gesteld van de ambities die bij het bestuur van dit museum leven. Nieuwlande neemt in de Nederlandse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een heel bijzonder plaats in. Slechts 2 dorpen ter wereld hebben de Yad Vashem onderscheiding ontvangen en Nieuwlande is er een van. Na een zeer boeiende inleiding  door Henk Kremer over wat er zoal in Nieuwlande is gebeurd en waardoor je nieuwsgierig wordt naar nog meer informatie, is koers gezet naar Hollandscheveld. In Het Anker vertelt Jacomijn de Jong  over het project “Hollandscheveld verbindt”. Het is duidelijk dat deze aanpak, waarin vrijwilligers vele taken ten aanzien van mensen die ondersteuning behoeven op zich nemen, in velerlei opzichten versterkend werkt. Niet alleen omdat op die wijze ‘naoberschap’ een nieuwe impuls krijgt, maar ook omdat vele kosten die anders voor rekening van de gemeente zijn, nu komen te vervallen.

De fietsroute wordt vervolgd naar “De tram” in Noordscheschut. Zowel hier als bij de volgende stop, de DOC aan de Alteveerstraat geeft Cor Koopmans van de Historische Kring Hoogeveen een interessante uitleg. Verhaald wordt over de importantie van de tram voor reizigers en kooplui, door Zuidoost Drenthe beginjaren 1900 en hoe DOC hofleverancier is geworden, getuige het wapenschild aan de gevel.

De laatste stop is in de Oude Kene, waar Grietje Loof van het IVN vertelt hoe in relatief korte tijd dit gebied van een enorme natuurwaarde is geworden. Er is 3 km beek gerealiseerd die als waterberging dient, er is een gebied met hydrofytfilters voor het reinigen van water. In dit natuurgebied zijn bijvoorbeeld ringslangen zich wonderwel thuis zijn gaan voelen. Het is ook deze spreekster die de aanwezigen erop wijst dat ook Gemeentebelangen Hoogeveen zich best ‘groener’ mag gaan opstellen.

Op het eindpunt wacht ter afsluiting van deze fietsdag een barbecue. Organisator Jan van der Sleen blikt terug op een geslaagde dag door deze originele aftrap richting de verkiezingen. “Het mooie is dat als je met elkaar gaat fietsen als vanzelf alle neuzen één kant op wijzen. Dat gaan we richting die verkiezingen én daarna vasthouden. We hebben grotendeels een nieuw bestuur, met daarin ook voor het eerst twee vrouwen. We gaan binnenkort met onze leden het verkiezingsprogramma bespreken, om ook van hen input te krijgen. De kandidatencommissie werkt keihard om op onze ALV een kandidatenlijst te presenteren waarop we trots kunnen zijn. De lijst wordt een afspiegeling van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Het motto van deze kandidatencommissie is: ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel’. Daarmee gaan we vol vertrouwen –  “Vol gas met nieuw elan” – de verkiezingen in, voor het eerst met een vrouwelijke lijsttrekker en een kandidatenlijst met diversiteit.

 

Geef een reactie