Gemeenteraad Hoogeveen: situatie Hoogeveen verbeterd

Na de zomervakantie (reces) is de gemeenteraad van Hoogeveen weer gestart. Het is inmiddels één jaar na het verschijnen van het rapport ‘Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen’. Dit rapport kwam als gevolg van de val van de coalitie en het daarmee gepaard gaande vertrek van de wethouders.

 

Gezamenlijk doel

Het rapport ‘Op weg naar een schone lei’ was onontkoombaar om Hoogeveen weer financieel gezond te maken. Na vele gesprekken in de zomer van 2020 onder leiding van informateurs Baltes en Korthuis, zette de gemeenteraad van Hoogeveen zijn schouders eronder. Er werden nieuwe wethouders gezocht en gevonden die zonder partijpolitieke achtergrond aan de slag gingen in samenwerking met de raad van Hoogeveen. Dit zakencollege maakte een nieuwe begroting. Deze begroting werd na stevig debat op 3 december 2020, op enkele punten gewijzigd en aangenomen. Nadien hebben alle politieke partijen op basis van meerderheden constructief samengewerkt om de financiën op orde te brengen. Soms moeten partijen voor hen pijnlijke keuzes maken, maar met zicht op de gezamenlijke doelstelling wordt dat gedaan.

 

Financieel aan het stuur

De gemeenteraad heeft nieuwe spelregels vastgesteld over hoe met geld mag worden omgegaan. Naast deze nieuwe financiële regels heeft de gemeenteraad noodgedwongen tot aanzienlijke bezuinigingen besloten. Bezuinigingen doen pijn, ook als de pijn zo goed en zo kwaad als het gaat wordt verdeeld. Daarbij moet iedereen inleveren en moet de gemeenteraad de noodzakelijke keuzes maken. De keuzes die noodzakelijk zijn voor een goede (financiële) toekomst voor Hoogeveen. Met deze keuzes neemt de gemeenteraad de regie in eigen handen en wordt goed met het zakencollege samengewerkt.

 

Stap voor stap

Elk kwartaal wordt getoetst hoe het met de opdrachten uit het rapport ‘Op weg naar een schone lei’ en de daarmee gepaarde financiële acties staat. Zo wordt de situatie van Hoogeveen stap voor stap verbeterd. Soms moeten gemeenteraad en college erkennen dat een bezuiniging (op dit moment) niet realiseerbaar is.

 

 

Sfeer en samenwerking verbeterd

De samenwerking in de gemeenteraad gaat goed en de sfeer is verbeterd. Zo is eind 2020/begin 2021 als raad constructief samengewerkt met elkaar en een goed voorbeeld is jeugdzorg waarbij unaniem een motie met 12 verbeterpunten is aangenomen. De raad evalueert, samen met het college, regelmatig hoe het gaat. Verschillen zijn er, maar de raad geeft er desondanks blijk van de gemeente eendrachtig te besturen. Er is veel contact met het college en dit verloopt naar wens. De raad blijft achter het doel staan om gezamenlijk Hoogeveen weer financieel gezond te maken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord