Vrijwilligerscollege over ziekte van Parkinson

Op woensdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur organiseert Vrijwilligerscollege een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers en mantelzorgers waarin zij omgangsvaardig-heden en handvatten krijgen aangereikt voor het contact met mensen met de ziekte van Parkinson.

Wanneer je als vrijwilliger in contact komt met mensen met Parkinson, waar moet je dan rekening mee houden? Wat is handig om te weten? Om vrijwilligers handvatten en om-gangsvaardigheden te bieden in het contact met mensen met de ziekte van Parkinson orga-niseert het Vrijwilligerscollege een informatiebijeenkomst. Uiteraard zijn ook mantelzorgers van harte welkom.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. De ziekte van Parkinson is erg com-plex vanwege de vele verschillende symptomen zoals trillen, trager worden van bewegin-gen, stijfheid van de spieren en meer. Aanwezigheid van symptomen, de ernst van de klach-ten en het beloop van de ziekte verschilt van persoon tot persoon.
In dit college gaan we dieper in op de symptomen, het proces, de laatste fase en de gevol-gen hiervan voor de omgeving. Het college wordt gegeven door Jolanda Zemering (Parkin-son verpleegkundige) en Marieja Tindemans (medisch maatschappelijk werker) van Treant Zorggroep. Er is ruimte in het programma voor specifieke vragen van deelnemers.

Aanmelden kan tot 23 september a.s. via de website www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord