Algemeen

Schooldakrevolutie zet zich in voor zonnepanelen op Drentse scholen: maar worden ze ook aangesloten op het net?

Zonnepanelen installeren op alle geschikte, maar nog lege schooldaken in Drenthe. Daar gaan gemeenten, provincie Drenthe, en Stichting Schooldakrevolutie zich voor inzetten. Schooldakrevolutie enthousiasmeert, namens de gemeenten en provincie, scholen om over te stappen op zonne-energie en biedt schoolbesturen passende begeleiding. Ruim 100 scholen in Drenthe kunnen meedoen aan dit programma voor begeleiding en ondersteuning.

Een schooldakcoach van Schooldakrevolutie benadert de komende maanden schoolbesturen voor basis- en middelbaar onderwijs in de gemeenten Assen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo, De Wolden en Westerveld. De coach brengt de mogelijkheden voor zonnepanelen op schooldaken in kaart, identificeert kansen en lost problemen op die een succesvolle installatie in de weg staan. Schoolbesturen kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning tot de aanschaf van een zonne-installatie. Provincie Drenthe draagt de kosten van de begeleiding door Schooldakrevolutie.

Schooldakrevolutie

Landelijk heeft ongeveer 25% van de basis- en middelbare scholen zonnepanelen en in Drenthe 37%. Dat betekent dat Drenthe voorloopt, maar veel van de ruim 200 schooldaken die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen zijn nog leeg of hebben ruimte voor veel meer zonnepanelen. Met de installatie van zonnepanelen op schooldaken willen de betrokken partijen scholen niet alleen mee laten doen aan de energietransitie, maar ook de educatieve waarde laten zien. Het laat leerlingen zien wat je kunt doen om bij te dragen aan de energietransitie en hoe je klimaatverandering tegen kunt gaan.

De missie van Stichting Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren over zonne-energie op het eigen schooldak en zonnepanelen realiseren op alle geschikte, maar nog lege schooldaken. In 2020 werden er op 53 scholen in Nederland zonnepanelen geïnstalleerd dankzij hulp en begeleiding van schooldakcoaches.

CDA stelt vragen over niet aansluiten zonnepanelen Kindcentrum Wolfsbos op het net

onlangs heeft het CDA Hoogeveen schriftelijke vragen gesteld aan het College over het gebruik van zo’n 500 zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van het Kindcentrum Wolfsbos in Hoogeveen.

De kosten van deze panelen zijn betaald door de gemeente en de beide scholen voor het Basisonderwijs. De zonnepanelen zouden voor de scholen een positieve bijdrage gaan leveren aan de exploitatie. Nu heeft het CDA begrepen dat deze panelen niet zijn aangesloten op het net en dat het Kindcentrum Wolfsbos volledig aangewezen is op reguliere stroomvoorziening?
“Hiermee vervalt voor de scholen het gewenste voordeel in de exploitatie. Wat weer ten koste gaat van de middelen die voor het onderwijs ingezet kunnen worden”, zegt Bert Otten, raadslid. “We vinden dit een onbegrijpelijke situatie. Bij dergelijke investeringen is zorgvuldigheid op zijn plaats.” Het CDA heeft hierover nu een aantal vragen gesteld aan het College.
– Is het juist dat de zonnepanelen op het dak van het Kindcentrum Wolfsbos niet zijn aangesloten op het net?
Zo ja,
– Wat vindt u hiervan?
– Is de netbeheerder in deze situatie de aangewezen organisatie om hier spoedig een oplossing voor te zoeken?
– Kan de netbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde inkomsten door de scholen?
– Kunt u als college uw invloed aanwenden om de netbeheerder op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?
-Is er vooraf onderzoek gedaan bij de netbeheerder om na te gaan of de stroom van de zonnepanelen aan het net geleverd zou kunnen worden?

Geef een reactie