Ontwikkelingen COVID-19 in Drenthe (weekoverzicht 23 t/m 29 augustus)

Het risiconiveau is nog ‘zorgelijk’. Het aantal positieve testuitslagen is in Drenthe gestegen met 19%. Dit komt deels doordat er meer testen zijn afgenomen en doordat positieve zelftestuitslagen bij de GGD opnieuw getest worden. We zien de meeste besmettingen bij 10-20 jarigen. Dat is de groep waarbij het aandeel gevaccineerden het laagste is. Alle vaccins beschermen tegen ziekenhuisopnames. Prikken zonder afspraak is nu ook op alle locaties in Drenthe mogelijk. Check de actuele openingstijden op drenthevaccineert.nl.

Aantal vaccinaties
Naast GGD’en, vaccineren ook ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en huisartsen. Onderstaande cijfers hebben betrekking op mensen die een vaccinatie van een GGD hebben ontvangen. De groep 60-64 jarigen, die een vaccinatie ontving van de huisarts, zit niet in deze cijfers bijvoorbeeld. Ook inwoners van een verzorgingshuis zijn niet door een GGD gevaccineerd.

Tot nu toe zijn in totaal door GGD’en 304.090 Drentse inwoners minimaal 1 keer gevaccineerd. Dat is 69% van alle inwoners van 12 jaar en ouder.

 • 12 t/m 15 jarigen: 59%
 • 16 t/m 17 jarigen: 70%
 • 18 t/m 29 jarigen: 66%
 • 30 t/m 39 jarigen: 67%
 • 40 t/m 49 jarigen: 75%
 • 50 t/m 59 jarigen: 82%
 • 60 t/m 64 jarigen: (geen cijfers, uitgenodigd door huisarts)
 • 65 jaar en ouder: 80%

In totaal, van 6 januari tot en met 29 augustus, zette GGD Drenthe 557.680 vaccinaties.

Waarom vaccineren?

Ieder heeft zijn persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld:

 • Vaccineren zorgt ervoor dat je niet of veel minder ziek wordt door corona (wat ziekenhuisopnames helpt voorkomen).
 • Vaccinatie helpt andere maatregelen (om het virus in te dammen) overbodig te maken.
 • Vaccinatie draagt bij aan de groepsimmuniteit. Dat is belangrijk wanneer een nieuwe variant rond gaat, zoals nu de besmettelijkere deltavariant.

Meer voorbeelden en informatie om je eigen keuze te maken vind je bijvoorbeeld op de site van TNO en het Radboudumc: www.coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Aantal positieve testuitslagen 

Het verloop van het aantal positieve testen in Drenthe, de omliggende regio’s en landelijk van de afgelopen week is samengevoegd in een grafiek. 

 •  In de afgelopen week is het aantal positieve testuitslagen gestegen met 19% (van 68 naar 81 per 100.000 inwoners per week).
 • In totaal zijn er in Drenthe de afgelopen week 399 inwoners positief getest; dit zijn er 65 meer dan vorige week (334).
 • Landelijk is het reproductiegetal 1,02 (waarde van donderdag 12 augustus). Bij een reproductiegetal
 • van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. (Bron: RIVM)

Bekijk deze grafiek met het verloop van het relatieve aantal besmettingen per leeftijdsgroep in de afgelopen weken.

Ziekenhuisopnames

 • Het gemiddeld aantal inwoners uit Drenthe dat is opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19 was in de afgelopen week gemiddeld minder dan 2 personen per dag.
 • Op 27 augustus lagen er 8 patiënten met COVID-19 in een Drents ziekenhuis, waarvan 4 op een IC-bed. Het betrof hier ook patiënten van buiten Drenthe.

Aantal testen
Bij de testlocaties krijg je altijd een PCR-test. De uitslag volgt uiterlijk binnen 48 uur (maar bijna altijd de volgende dag). Je krijgt automatisch bericht, ook voor je kind. Heb je geen DigiD of wil je telefonisch de uitslag horen, dan duurt het vaak wat langer.

 • Het aantal mensen dat zich in de afgelopen week heeft laten testen is met 14% gestegen van 2.696 naar 3.075.
 • Het vindpercentage is de afgelopen week gestegen van 12% naar 13%.

Laat je bij klachten altijd testen door de GGD

Zelftesten zijn alleen om te testen zonder klachten, bijvoorbeeld als je extra voorzichtig wilt zijn voordat je mensen ontmoet. Of als je terugkomt van vakantie. Het resultaat van een zelftest (ook een positieve uitslag) is minder betrouwbaar dan van een test in de teststraat. Geef een positieve testuitslag altijd door aan de GGD. Maak hiervoor bij voorkeur een (her)testafspraak via 0800-1202 (8-20.00u) of bel met 0592-709709 (8-17.00u). Dat kan 7 dagen per week.

Zie ook:

Deel dit bericht!

Geef een antwoord