Algemeen

VVD Hoogeveen is blij met Woonwagenbeleid

Hoogeveen – Iedereen heeft wel een mening over woonwagenbewoners, over een woonwagenkamp, goed of slecht. Wat je ook vindt, 1 ding mag er niet vergeten worden: woonwagenbewoners zijn inwoners van onze prachtige gemeente.
Namens de VVD Hoogeveen,
Erica Blenkers
En de gemeente heeft een zorgplicht voor iedere inwoner. Sterker nog, de levenswijze van deze specifieke groep inwoners is in 2014 zelfs bestempeld als immaterieel cultureel erfgoed. Wat inhoudt dat de gemeente, op basis van nationale en internationale verdragen, verplicht is om beleid vast te stellen wat voorziet in voldoende woonwagenstandplaatsen. Een beleid wat moet voldoen aan een aantal verplichtingen, waaronder:
• het beschermen en faciliteren van het woonwagenleven
• Het zorgen dat woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans hebben op een standplaats
• Dat er bij het bepalen of iemand een woonwagenbewoner is, er gebruik gemaakt kan worden van het afstammingsbeginsel
Zo zijn er nog meer verplichtingen te noemen, maar kort gezegd komt het er op neer dat de gemeente dient te voorzien in de behoefte aan standplaatsen, aan het rekening houden met en ruimte geven aan het woonwagenleven, men moet zorgen voor een goede doorstroom en het aantal standplaatsen niet mag afbouwen.
De huidige situatie voorziet hier niet in. De woonvisie met daarin het woonwagen- en standplaatsen beleid schiet hierin te kort. Het beleid dient op korte termijn geactualiseerd te worden. Er zitten hier geen financiële consequenties aan, het gaat wel voldoen aan de wettelijke en noodzakelijke eisen omtrent de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woonwagenstandplaatsen.
Wat de VVD betreft is het voorliggende raadsvoorstel met bijbehorende stukken niet meer dan logisch en had het zelfs al eerder opgepakt moeten worden. Wij zijn dan ook goed gestemd dat het debat direct door is geschoven naar besluiten en dat de gemeente hier snel mee aan de slag gaat en moet!
Wel willen we nog iets meegeven: er zijn veel vooroordelen jegens woonwagenbewoners. Zoals eerder aangehaald: iedereen heeft een mening over deze groep inwoners van onze gemeente. Het is goed om als gemeente de vinger aan de pols te houden, om te blijven faciliteren in gesprekken met en tussen woonwagenbewoners, woningcorporaties, omwonenden en overige inwoners. De afgelopen periode zijn hier mooie stappen in gezet; laten we dit vooral volhouden.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: