Algemeen

Explosieve groei van het aantal leden van de Facebookgroep ‘Betaalbaar Bijles- en huiswerkbegeleiding’

Door de toename van het aantal coronabesmettingen is het aantal leden van de Facebookgroep ‘Betaalbaar Bijles- en huiswerkbegeleiding explosief gestegen. Inmiddels zitten er meer dan 800 leden in de Facebookgroep. “Strijden tegen kansenongelijkheid, dat zou een doel voor iedereen moeten zijn”, benadrukt initiatiefnemer Emiel Veerbeek van de Facebookgroep ‘Betaalbaar Bijles- en huiswerkbegeleiding’. “Echter hebben wij geconstateerd dat dit niet het geval is.

Toen de scholen dicht waren en ouders kinderen moesten helpen met hun lesmateriaal, steeg ook de vraag naar bijles. De marktwerking deed zijn werk. De vraag naar bijles steeg sneller dan het aanbod, waardoor de prijzen de pan uitrezen. Hierdoor werden juist mensen die al een achterstand hadden het hardst getroffen. Mensen met een laag inkomen of mensen die moeten rondkomen van het minimumloon konden zich lastig bijles veroorloven”, vertelt Emiel Veerbeek. Om dit tegen te gaan hebben de geboren Hoogevener Emiel Veerbeek (28) en de geboren Delfzijlster Edo Ladage (32 de Facebookgroep ‘Betaalbaar- bijles en huiswerkbegeleiding’ opgericht. Deze Facebookgroep brengt de vraag en aanbod van betaalbaar bijles- en huiswerkbegeleiding bij elkaar. Wij zien dat er ook mensen uit België lid worden van onze Facebookgroep. De Facebookgroep heeft als doel het voorkomen dat kinderen op het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs en dat studenten op het mbo, hbo en Universiteit uit minima-gezinnen vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan het ondersteunend onderwijs. Iedereen kan in de groep kosteloos een advertentie plaatsen. “Het geeft mij een goed gevoel om ouders, die het financieel zwaar hebben te helpen met het vinden van betaalbaar bijles voor hun kinderen” zegt initiatiefnemer Emiel Veerbeek.

Geef een reactie