Rechtmatigheidsfout contract onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoogeveen – 30 juni liep het contract af met de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen voor de opdracht cliëntondersteuning en uitvoeringscoördinatie. Voor de continuering van deze opdracht sluiten de gemeente een nieuw contract af met de ingangsdatum van 1 juli 2021. Deze overeenkomst  voldoet niet  aan de aanbestedingsregels.

De voorgenomen procedure was om deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden voor twee jaar. De keuze om deze opdracht weer door SWWH uit te laten voeren, werd ondersteund door de resultaten uit een evaluatie. Bij een looptijd van 2 jaar is de geschatte waarde van de opdracht lager dan het drempelbedrag van € 750.000 en mag zo’n opdracht meervoudig onderhands worden aanbesteed. Van deze procedure mag gemotiveerd afgeweken worden. Het is wenselijk dat de overeenkomst voor een langere tijd wordt afgesloten dan twee jaar. De geschatte waarde van de opdracht is dan hoger dan € 750.000, waardoor een Europese aanbesteding verplicht is. In dit geval mag er niet worden afgeweken. Het huidige contract loopt af. Er is nu nog onvoldoende tijd om deze procedurefout te herstellen en onvoldoende capaciteit om de aanbestedingsprocedure tijdig te doorlopen.

Overeenkomst SWWH
Met de SWWH heeft de gemeente daarom een jaarcontract afgesloten, met eenmalig de mogelijkheid van een halfjaar verlenging. Dit contract is niet
rechtmatig, omdat de juiste procedure niet is doorlopen. Het alternatief is dat de inwoners van Hoogeveen zolang de aanbestedingsprocedure loopt niet geholpen kunnen worden. Dat wil de gemeente niet, want cliëntondersteuning en uitvoeringscoördinatie zijn belangrijke zorgtaken en cliëntondersteuning is zelfs een wettelijke taak.

De gemeente kiest daarom voor doelmatigheid ten behoeve van de samenleving, in plaats van rechtmatigheid. Bij de jaarrekening 2021 zal deze onrechtmatigheid worden vermeld. Met de huidige stand van levert dit geen problemen op voor de jaarrekening, omdat dit binnen de tolerantiegrenzen van de rechtmatigheid valt.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord