Gezondheid

Saxenburgh trots op promotie orthopedisch chirurg

Vorige week promoveerde orthopedisch chirurg Dr. Stefan (S.N.) van Vendeloo, werkzaam in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg, aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn onderzoek naar modernisering in medische opleidingen en het effect op het mentale welzijn van artsen in opleiding (aios). De onderzoeken zijn vooral tot stand gekomen door persoonlijke ervaringen tijdens zijn opleidingen. De opgedane kennis en ervaring zet hij graag in voor de patiënten van Saxenburgh.

 

Voor een goede patiëntenzorg is het ook belangrijk dat de dokters goed opgeleid en mentaal fit zijn. Daarom is de medische vervolgopleiding de afgelopen jaren flink gemoderniseerd en competentiegericht geworden. In zijn proefschrift “Optimizing learning environments and resident well-being in postgraduate medical education” onderzocht Stefan van Vendeloo wat de impact van het moderniseringsproces was op de leeromgeving en bekeek hij welke rol de leeromgeving speelt in het bepalen van het mentale welzijn van de aios.

Welzijn artsen in opleiding
Hij stelt onder andere, dat de aios de kernelementen van het competentiegerichte opleiden, zoals expliciete toetsing, verbeterde supervisie en het opbouwen van een portfolio, wel kunnen waarderen. Daarnaast blijkt de leeromgeving een sleutelrol te spelen in het bepalen van het mentale welzijn van aios. Een gunstige leeromgeving verkleint de kans op een burn-out en stimuleert hun bevlogenheid.
Kenmerken van zo’n gunstige leeromgeving zijn onder andere voldoende kansen om te leren, autonomie, ontvangen van constructieve feedback en een cultuur van groei, zo blijkt uit zijn onderzoek. Volgens de promovendus zou het goed zijn als opleiders zich bewust zijn van hun cruciale rol in dit proces en moeten ze hiermee rekening houden bij verdere modernisering.

“Saxenburgh heeft een belangrijke rol in de opleiding van co-assistenten. Daarnaast zijn er op verschillende afdelingen arts-assistenten werkzaam. Mijn kennis deel ik graag met de betreffende begeleiders,” aldus de kersverse doctor.
Saxenburgh is trots op de promotie van de orthopedisch chirurg en is verheugd over de positieve uitwerking die dit zal hebben voor zowel professionals als patiënten van het Saxenburgh Medisch Centrum.

Curriculum Vitae
Stefan van Vendeloo (1984) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan het SHARE Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg heeft hij een jaar als fellow traumatologie in het grootste traumacentrum van België gewerkt. Sinds 1 maart 2020 is hij werkzaam als orthopedisch chirurg bij het Saxenburgh Medisch Centrum, binnen het Orthopedisch Centrum Vechtdal, www.ocvechtdal.nl

Geef een reactie