Politiek

SP stelt vragen over drinkwatertarieven misschien worden verhoogd

De SP in de Drentse Staten stelt vragen over de Waterleiding Maatschappij Drenthe naar aanleiding van de berichten dat de drinkwatertarieven misschien moeten worden verhoogd. De fractie wil van Gedeputeerde Staten weten of ze het verzoek van de gemeente Assen steunen om de drinkwatertarieven zo veel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. Ook wil de fractie weten welke opties er mogelijk zijn om dat te bereiken. Daarnaast wordt gevraagd of de Indonesische projecten in het verleden de reden zijn geweest om de activa van de WMD over 50 jaar af te schrijven.

Onderstaande vragen zijn gestuurd  door de SP naar mevrouw Klijnsma, voorzitter van Provinciale Staten

De directie van de WMD heeft in een aandeelhoudersvergadering aangegeven de afschrijvingstermijnen voor de activa te willen wijzigen naar 35 jaar. Kennelijk heeft de WMD in voorgaande jaren een afschrijvingstermijn van 50 jaar gehanteerd.
Gevolg van deze wijziging kan zijn dat de watertarieven voor bedrijven en inwoners van Drenthe worden verhoogd. Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering over de jaarrekening 2017 van de WMD en de mededelingen in diverse media heeft de SP de volgende vragen:

1. Per wanneer is de afschrijvingstermijn voor de activa van de WMD verlengd naar 50 jaar?
2. Waren de (verwachte) verliezen bij de Indonesische projecten de reden waarom de afschrijvingstermijn van de activa toen werd verlengd?
3. De directeur van de WMD geeft in het Dagblad van het Noorden aan niet te weten waarom destijds is besloten de afschrijvingstermijn te verlengen. Als het niets te maken heeft met de verliezen in Indonesië, waarom werd de afschrijvingstermijn volgens u gewijzigd naar 50 jaar?
4. Voor welke soort materiele vaste activa binnen het waterleidingbedrijf is een afschrijvingstermijn van 50 jaar toegestaan?
5. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) brengt jaarlijks advies uit aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. Heeft u contact gehad met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) over de gehanteerde afschrijvingstermijn van 50 jaar en de nu voorgestelde afschrijftermijn van 35 jaar?
6. Zo ja, wat was hun antwoord?
7. Steunt u de wens van de Raad van de gemeente Assen dat het watertarief voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk op hetzelfde niveau moet blijven?
8. Zo ja, welke mogelijke opties ziet u om de watertarieven zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden?
9. Zo nee, waarom niet?
10. U stelt in het dagblad van het Noorden dat als een tariefstijging wordt voorgesteld dit goed onderbouwd moet zijn met een investeringsplan. Wat is er mis met het huidige investeringsplan?
11. Na de verliezen op de Indonesische waterprojecten zakte de solvabiliteit van de WMD naar een onaanvaardbaar laag niveau. Is de kredietwaardigheid van de WMD nu wel op een aanvaardbaar niveau teruggebracht?
12. Wat is de solvabiliteitsratio van de WMD nu?

Namens de SP-fractie

 

Geef een reactie