Slapend blij worden Hoogeveen: aandacht voor (de gevolgen) van stille armoede

In de afgelopen maanden is door Solidair Groningen & Drenthe, in samenwerking met SWW, DorpscoöperatieHollandscheveldVerbindt en Stichting ONE, gewerkt aan de ontwikkeling van het project “Slapend blij worden”. In dit project vragen we aandacht voor (de gevolgen) van stille armoede. Het projectplan ligt inmiddels klaar en er is voldoende draagvlak in Hoogeveen om te starten met het project.  

“Wat fijn, nu heb ik ook een bed! Voor anderen heel gewoon, voor mij heel speciaal.”

 

Armoede is meer dan het moeten leven van weinig geld. De gevolgen van armoede op iemands leven kunnen groot zijn. Armoede ontneemt mensen wat eerst vanzelfsprekend was of wat voor anderen vaak vanzelfsprekend lijkt. Door schaamte wordt over dit alles vaak niet gesproken en zo bestaan er in veel gezinnen geheimen die voor de buitenwereld (ook voor hulpverleners) verborgen blijven. Zogenaamde “stille armoede”. Een van die geheimen is dat kinderen vaak geen (eigen) bed hebben.

 

In samenwerking met lokale hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties streven we ernaar 78 kinderen in de gemeente Hoogeveen te voorzien van een nieuw, compleet bed!

Een goed, eigen bed is essentieel voor een goede nachtrust. Een goede nachtrust draagt bij aan de algehele gezondheid van kinderen waardoor (school)prestaties verbeteren. Schaamte vanwege het ontbreken van een bed valt weg waardoor kinderen vriendjes mee naar huis nemen, dit draagt bij aan de sociale contacten in gezinnen. Naast het verstrekken van bedden streven we ernaar gezinnen in contact te brengen met professionele hulpverleners waardoor tijdig gerichte hulp kan worden ingeschakeld en grotere (financiële) problematiek voorkomen wordt. Oude, versleten bedden(goed) worden afgevoerd.

 

We werken samen met diverse lokale organisaties en versterken de samenwerking waardoor inwoners sneller doorverwezen worden. Door de inzet van vrijwilligers dragen we bij aan meer onderlinge saamhorigheid en door middel van trainingen vragen we aandacht voor de beleving van armoede.

Slapend blij worden is een project van Solidair Groningen & Drenthe en wordt in 2021/2022 uitgevoerd in de gemeente Hoogeveen.

 

Om dit project mogelijk te maken zijn we afhankelijk van fondsen en sponsoren. O.a. het Nationaal fonds Kinderhulp en De Lionsclub Hoogeveen dragen het project een warm hart toe en steunen Slapend blij worden.

 

Helpt u ook mee? Steun “Slapend blij worden” – Voor ieder kind een goed bed! . Kom in actie en doneer online • Geef.nl. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Merian Rozema, maatschappelijk activeringswerker en projectleider, via merian@solidairgroningendrenthe.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord