Area presteert goed in coronajaar en keert winst over 2020 volledig uit

Fit en vitaal het jaar afronden. In 2020 was dat als gevolg van de COVID-19 pandemie geen vanzelfsprekendheid. Toch is het Area gelukt om, mede dankzij een grote inzet en flexibiliteit van medewerkers, voor de vijftiende keer op rij het jaar met een positief resultaat af te ronden. Bij een omzet van 28,3 miljoen euro werd een winst van 656 duizend euro geboekt. De winst wordt volledig uitgekeerd als dividend aan de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen.

Net als alle andere organisaties in de afval- en reinigingsbranche heeft Area een opmerkelijk jaar achter de rug. De door het kabinet afgekondigde maatregelen hadden een grote impact op de bedrijfsvoering van Area. Het hogere ziekteverzuim leidde tot een ingewikkelde puzzel voor de afdeling operations en de enorme toestroom van bezoekers aan de milieustraten in het voorjaar van 2020 waren eveneens een uitdaging. Mede dankzij een grote betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van medewerkers heeft Area haar dienstverlening ook tijdens de pandemie volledig kunnen uitvoeren.

Actualisatie overeenkomsten
In het coronajaar heeft Area tegelijkertijd ingezet op het actualiseren van de overeenkomsten met haar gemeenten. Dit proces is in het eerste halfjaar van 2021 afgerond. Voor de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen betekent dit dat er duidelijke en concrete afspraken zijn over de diensten die Area de komende jaren levert en de tarieven die daarbij horen. Daarnaast heeft Area in 2020 de operationele aansturing en daarmee de efficiency van haar dienstverlening verder verbeterd.

Duurzaamheid
Ook in de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering werden opnieuw stappen gezet. Zo werd bij de herbouw van de in 2019 verloren gegane bedrijfsloodsen als gevolg van brand gekozen voor de toepassing van warmtepompen voor de verwarmingsinstallatie. Ook is LED-verlichting toegepast. Eerder plaatste Area al 650 zonnepanelen, werd geïnvesteerd in het wagenpark met voertuigen die aan de nieuwste milieueisen voldoen en worden elektrisch aangedreven veegmachines en dienstauto’s ingezet. In 2021 stapt Area over op het schonere en zuinigere GTL Fuel voor de op brandstof aangedreven voertuigen. Ook hiermee levert Area een bijdrage aan de regio.

Ondersteunend aan gemeenten
In 2020 is de hoeveelheid restafval per inwoner in de Area-gemeenten (licht) gedaald. Vanuit de kernwaarden klantgericht-betrouwbaar-kostenbewust zal Area als uitvoeringsorganisatie ook in 2021 de gemeenten ondersteunen in de verdere operationele vertaalslag van afval naar grondstoffen. Daarnaast blijft Area focussen op verdere efficiencyverbetering, verduurzaming, versterking van sociaal werkgeverschap en behoud van werkgelegenheid voor circa 150 medewerkers.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord