Ontwerp provinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute A37 ter inzage

Van donderdag 8 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ‘Drentse Zonneroute A37’ voor iedereen ter inzage. In deze periode is het voor iedereen die dat wil mogelijk om een zienswijze in te dienen. Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de drie gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt. Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk. De periode van terinzagelegging is drie weken langer dan gebruikelijk in verband met de zomervakantie.

U kunt het ontwerp PIP inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(verwijst naar een andere website) (IMRO-code van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.9922IPDRENTSEZONNEROUTEA37.O001)

Daarnaast heeft u de mogelijkheid de stukken in te zien op afspraak op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1 in Assen) bij de balie in het gemeentehuis in Hoogeveen (Raadhuisplein 1), Emmen (Raadhuisplein 1) of Coevorden (Kasteel 1)

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen richt u aan Provinciale Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AA in Assen. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dat kan in het provinciehuis in Assen via telefoonnummer 0592-365555

Van uw mondelinge zienswijze maken wij een verslag dat wordt opgenomen in de nota van beantwoording zienswijzen. Het definitieve provinciale inpassingsplan wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord