Woning dicht na beschieting of geweld

Beschieting van een woning, het gebruik van ernstig geweld in een woonwijk, of het aantreffen van een wapen achter de voordeur. Bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit moeten burgemeesters de bevoegdheid hebben om een woning te sluiten als de openbare orde rond het pand is of dreigt te worden verstoord. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met het wetsvoorstel dat deze sluitingsbevoegdheid in de Gemeentewet regelt.

Nu mogen burgemeesters al een woning sluiten bij verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning. Dan gaan het om ernstige woonoverlast. Echter blijkt die bevoegdheid niet in alle gevallen toereikend. Zo werden in Nieuwstadt explosieven gegooid naar een woning van een lid van een outlaw motorcycle gang. Het bleek toen niet mogelijk de woning te sluiten omdat dit vraagt om verschillende soorten ernstige overlast, die zich met grote regelmaat en langdurig voordoen in een woning.

Om wijken veilig te houden is het belangrijk dat een burgemeester de openbare orde kan bewaren of herstellen in verstoorde situaties. Handgranaten die aan de deurknop gehangen worden, angst voor ophanden zijnde liquidaties, zijn zaken die een enorme druk op de buurt leggen. Uit angst voor agressie durven bewoners geen actie te ondernemen. Met een uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid kunnen burgemeesters wel in actie komen.

 

Het wetsvoorstel is voorgelegd aan onder meer gemeenten en er was gelegenheid voor iedereen om via internet te reageren. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Geef een reactie