foto: Pixabay
Algemeen

Subsidie voor versnellen digitalisering in de bouw

De provincie Drenthe geeft voor het versnellen van de digitalisering in de bouw een subsidie van € 44.601,– aan BrainR. De initiatiefnemers gaan digitalisering in de bouwsector bevorderen om kosten te verlagen. BrainR zet ook in op het stimuleren van innovatieve technologieën, het versnellen van marktintroductie van nieuwe bouwproducten en samen met kennisinstellingen het laagdrempelig beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten voor het mkb. Daarmee wordt digitalisering gekoppeld aan de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving en een circulaire economie.

Voor een sterk bedrijfsleven zijn kennis en innovatie de basis. Digitalisering biedt alle Drentse bedrijven hiervoor kansen. Als provincie zetten we vol in op digitalisering en circulair via bijvoorbeeld de Digitaliseringagenda ‘Drenthe Digitaal’ en de Groene Economische Agenda.

Gedeputeerde Henk Brink: “De wereld verandert voor alle bedrijfstakken snel. Digitalisering en de transitie naar een circulaire economie zal de bouw structureel gaan veranderen. Door het proces van digitaliseren te versnellen, ontwikkelt de regionale bouwsector zich effectiever en ontstaat er nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Daarom is een project gericht op het vergroten van de digitaliseringskennis en mogelijkheden bij bouwbedrijven gecombineerd met de transitie naar een circulaire economie erg belangrijk. Het project BrainR is een goed voorbeeld waar wij als provincie graag aan willen bijdragen.”

BrainR werkt samen met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). NICE werkt aan Circulaire Economie vraagstukken van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De provincie Drenthe is hier ook een samenwerkingspartner van. De totale BrainR projectkosten bedragen € 1.784.037,–, waarvan € 713.615,– subsidie wordt verstrekt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De projectpartners dragen € 892.019,– bij.

Economische Koers 2020-2023

Digitale ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen in alle sectoren van de Drentse economie. Van landbouw tot groene chemie en industrie, van zorg tot logistiek en energie. De provincie Drenthe wil Drentse bedrijven en inwoners stimuleren om de kansen die de digitale transitie biedt optimaal te benutten. Daarnaast stimuleert de provincie bedrijven om duurzamer te gaan produceren, door minder gebruik te maken van fossiele grondstoffen. De komende vier jaar zet de provincie in op een sterke, slimme en groene economie met economische en maatschappelijke impact.

Geef een reactie