RENDO Gasnetten kunnen nog decennia mee en zijn geschikt voor duurzame gassen

Ten behoeve van de uitwerking van de regionale energiestrategie (RES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) ontvangt RENDO / N-TRA regelmatig het verzoek om data aan te leveren betreffende haar gasdistributienet. Dergelijke verzoeken worden meestal gedaan door externe onderzoeksbureaus in opdracht van gemeenten, maar ook door andere instanties die zich met de uitwerking van het klimaatakkoord bezighouden. Over het algemeen wordt bij de uitvraag de focus gelegd op de leeftijd en de lengte van het lagedrukgasnet op buurt- of wijkniveau. Vaak blijken dergelijke verzoeken als doel te hebben om te kunnen bepalen wanneer het gasnet is afgeschreven.

Probleem en oplossing

Op basis van de jaren van aanleg van het lagedruknet wordt door de externe partij vaak verkeerde conclusie getrokken. Dit komt met name voor bij gasnetten die inmiddels 40 à 50 jaar dienst hebben gedaan als gasdistributienet. Echter de technische-, ofwel de maatschappelijke levensduur van de gasnetten is in de regel veel langer. De gezamenlijke regionale netbeheerders hebben in 2010 een studie lange termijn vervangingsinvestering uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in het rapport “Investeren in de toekomst”. Deze studie is met regelmaat herhaald en het meest recente rapport dateert van november 2017 en kunt u op de website van Netbeheer Nederland vinden.

Resultaat studie, restwaarde vernietiging

Voor de leidingen die in het gasnetwerk van RENDO voorkomen volgt uit deze studie dat het overgrote deel (>90%) technisch nog een restlevensduur heeft > 100 jaar. Hoofdconclusie is dus dat het nu op basis van leeftijd ‘uit de grond halen’ van gasnetten op buurt-wijkniveau resulteert in een maatschappelijke restwaarde vernietiging.
Verstrekken van open data

Op de website van RENDO is deze technische restlevensduur per wijk als bestand per gemeente te downloaden. Met het verstrekken van deze data willen wij innovatie ondersteunen en voorkomen dat er onjuiste conclusies worden getrokken en dus onnodige maatschappelijke kosten worden gemaakt. RENDO heeft de overtuiging dat met name in het landelijk gebied duurzame gassen unieke kansen bieden binnen de haalbare en betaalbare energietransitie. Op korte termijn is dat groen gas en op de langere termijn kan waterstof daar een belangrijke rol in vervullen. Onze gasnetten spelen daarin een cruciale rol.
De open data over de restlevensduur van de gasnetten kunt u vinden op de website van RENDO Netwerken, te weten: www.rendonetwerken.nl/over-n-v-rendo.

Geef een reactie