Algemeen

Vanaf 9 juli landelijke politieacties

Hoogeveen – De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP roepen hun leden op vanaf maandag 9 juli alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing. Dit is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen.

De bonden hebben minister Grapperhaus tot 1 juli de tijd gegeven om in te stemmen met het verbeterplan voor de politie van de gezamenlijke politiebonden. Dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd.
Bonnenactie
In eerste instantie worden alleen medewerkers van de basisteams opgeroepen aan de bonnenactie deel te nemen. Dat is in de aanzegging aan de werkgever vastgelegd. Deze collega’s moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen. De bonden gaan ervan uit dat ze zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten. Des te groter is het effect en des te groter het signaal naar de minister en de druk op de politiek.
Waarom acties?
De politie voert actie omdat de minister en korpschef niet hebben voldaan aan het ultimatum. Wij willen serieus worden genomen. Politiemensen worden uitgeknepen als citroenen. Ze willen dat de werkgever dat tegengaat. De bonden  stoppen niet met actievoeren voordat de minister serieus aan de slag gaat met het verbeterplan van de bonden en we tot een goede CAO kunnen komen.
Hoe voeren de bonden actie?
De bonden beginnen met een aftrap in Den Haag (mars van de uitgeknepen citroenen). Vanaf maandag begint de eerste landelijke actie met het niet meer schrijven van bonnen. Verwachting is dat het daar niet bij blijft.

Wie doen er mee?
Het gaat hier om een actie van de gezamenlijke politiebonden. De politie hebben alle collega’s hard nodig bij deze acties. Alleen samen kunnen we tot een goede oplossing komen. Bonden én collega’s. Van jong tot oud uit alle eenheden en disciplines.

LET OP: De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval moet uiteraard wel degelijk een boete worden geschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van het coulancebeleid.

Geef een reactie